Polityka prywatności ACN Europe

ACN poważnie traktuje kwestie poufności danych swoich Niezależnych Przedsiębiorców („NP”). Jesteśmy zobowiązani do chronienia Państwa prywatności jednocześnie dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi.

Cel i zakres niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ACN Europe (“Polityka prywatności”) została stworzona przez i na potrzeby ACN Europe B.V., firmy z siedzibą w Holandii, oraz jej europejskich oddziałów i spółek zależnych (określanych dalej jako “ACN”, „Grupa ACN” lub „My”) w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych przez firmę ACN. ACN przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), a także innymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których ACN prowadzi działalność. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec danych osobowych zgodnych z definicją zamieszczoną w RODO oraz krajowych legislacjach w tym zakresie, a także wobec innych informacji dostarczonych ACN przez Państwa („Dane osobowe”). W przypadku klientów biznesowych dane dotyczące biznesu nie są traktowane jako Dane Osobowe. Polityka prywatności określa, w jaki sposób ACN pobiera i przetwarza dostarczone przez Państwa dane, precyzuje Państwa możliwości dostępu, korygowania i usuwania swoich danych, a także precyzuje Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania przez ACN tych danych. Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych usług i produktów można znaleźć w odpowiednich regulaminach oraz innych dokumentach dostarczonych Państwu w kontekście naszej relacji, które to dokumenty są uzupełnieniem niniejszej Polityki Prywatności.

Zgoda na przekazywanie i przetwarzanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być uzyskiwane i wykorzystane tylko pod warunkiem uzyskania Państwa zgody. Zgoda taka może zostać wycofana przez Państwa w każdym momencie. Pewne Dane Osobowe są wymagane przez prawo lub niezbędne w celu świadczenia Państwu naszych usług lub sprzedaży naszych produktów, dlatego wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować niemożliwość podłączenia lub zaprzestanie świadczenia Państwu usług przez ACN. Podanie pozostałych Danych Osobowych nie jest niezbędne do korzystania z usług ACN, lecz są one wykorzystywane przez nas z w celu polepszenia jakości naszych usług świadczonych Państwu lub w celach marketingowych, komunikacyjnych i innych celach zgodnych z prawem.

Jakie informacje są gromadzone?

Rodzaj Danych Osobowych i innych informacji pozyskiwanych i przetwarzanych przez ACN zależy od rodzaju Państwa relacji z firmą ACN. Oto niektóre Dane Osobowe i inne informacje gromadzone przez ACN:

• Imię i nazwisko;
• Dane firmy;
• Adres; 
• Data urodzenia;
• Numer PESEL;
• Numer telefonu;
• Adres IP i MAC oraz dane wyszukiwarki;
• Adres e-mail;
• Dane konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej i/lub inne informacje niezbędne do przetworzenia płatności;
• Dane demograficzne takie jak zawód, hobby, wykształcenie, płeć, pochodzenie etniczne czy dochody;
• Informacje dotyczące lokalizacji;
• Nagrywanie rozmów telefonicznych;
• Wiadomości email i komunikacja pisemna;
• Inne informacje pozwalające na identyfikację.

W jaki sposób pozyskujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe są pozyskiwane na wiele sposobów, w tym, między innymi poprzez:

* dane osobowe podawane przez Państwa na stronach ACN;
* zamówienia na usługi i produkty składane online lub w wersji papierowej;
* przesyłanie Wniosków i Umów z NP;
* korzystanie z naszych stron internetowych, usług i produktów;
* komunikacja poprzez e-mail, telefon, faks, czat i inne;
* dostarczanie danych osobowych przez partnerów ACN;
* wykorzystywanie „ciasteczek" (cookies).

ACN nigdy nie kontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji takich jak numer karty kredytowej, numer konta bankowego, hasło lub PIN. Radzimy nie otwierać ani nie odpowiadać na wiadomości e-mail, w których wymagane są takie informacje oraz prosimy powiadomić ACN o fakcie otrzymania takiej wiadomości.

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez komputer użytkownika, dzięki którym nasza strona internetowa zapamiętuje wprowadzone ustawienia i informacje, dzięki czemu nie musicie ich Państwo wprowadzać na nowo odwiedzając daną stronę internetową ponownie. Wykorzystujemy je do sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, aby jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom. Podczas pierwszej wizyty na stronie otrzymają Państwo informacje o wykorzystywaniu „ciasteczek”. Zgodę na wykorzystanie „ciasteczek” przez komputer można kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki (na przykład „Opcje internetu”, „Ustawienia” ). Prosimy pamiętać jednak, że brak akceptacji wykorzystywania „ciasteczek” może spowodować zakłócenia w użytkowaniu naszych stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy skorzystać ze strony www.allaboutcookies.org.

Jak wykorzystujemy Dane Osobowe?

ACN pozyskuje i wykorzystuje Dane Osobowe do kilku zgodnych z prawem celów, w tym:

* weryfikacja i przetwarzanie Państwa zamówień na produkty i usługi ACN;
* zapewnienie bezpiecznego procesu składania zamówień oraz pomoc w przeprowadzaniu sprawdzania wiarygodności kredytowej w związku z zakupem i korzystaniem z usług i produktów ACN; 
* pobieranie od Państwa płatności za usługi i produkty ACN;
* zachowanie wzajemnej komercyjnej relacji z Państwem, w tym także wystawianie rachunków i obsługa klienta; 
* analiza, zrozumienie i odpowiedź na Państwa oczekiwania związane ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby badań naukowych i rynkowych oraz badań opinii publicznej; 
* ulepszanie świadczonych usług oraz rozszerzanie naszej oferty;
* spełnienie wymagań legislacyjnych oraz chronienie interesów finansowych i prawnych ACN (w tym zapobieganie nadużyciom) oraz prowadzenie dochodzenia w przypadku oskarżeń o nadużycia;
* spełnianie obowiązku dostarczania danych do organizacji rządowych;
* dostarczanie usług naszym Niezależnym Przedsiębiorcom oraz spełnianie naszych obowiązków umownych wobec naszych NP;
* wypłaty premii i prowizji;
* przygotowanie wewnętrznych raportów na temat klientów, NP i ogólnej działalności firmy;
* dostarczanie NP danych kontaktowych jego sponsorów;
* spełnianie funkcji finansowej, księgowej i administracyjnej
* wprowadzenie Państwa danych do publicznego spisu abonentów i informacji telefonicznej prowadzonych przez nas lub przez licencjonowane strony trzecie;
* wysyłanie Państwu informacji dotyczących usług i produktów firmy ACN i jej partnerów, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (w tym informacje handlowe i marketingowe);

ACN może przekazywać Państwa dane osobowe innym członkom Grupy ACN lub stronom trzecim zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. ACN może także przekazać Dane Osobowe organom ścigania i innym agencjom państwowym jako część raportu statystycznego, lub ustawowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w celu zapobiegania nielegalnym działaniom lub w przypadku złożenia przez te organy takiego wniosku lub jako część raportu statystycznego.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

ACN przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celu, dla którego dane te zostały zgromadzone. Może to zależeć od rodzaju zgromadzonych Danych Osobowych oraz celu, do jakiego zostały zgromadzone. W kontekście naszej wspólnej relacji umownej, ACN przechowuje Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to potrzebne w celu dostarczania Państwu usług i w celu rozwiązywania ewentualnych problemów/pytań związanych z usługą. Jeżeli ACN wykorzystuje Państwa Dane Osobowe do celów marketingowych, dane te będą przechowywane tak długo, jak długo będą one aktualne i relewantne do tego celu. W niektórych przypadkach Dane Osobowe muszą być przechowywane przez określony przez prawo, minimalny okres czasu. Dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy, niż pozwala na to prawo.

Gdzie przechowujemy Dane Osobowe?

Państwa Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Holandii i/lub Polsce. Niektóre Dane Osobowe są przekazywane naszym firmom partnerskim i innym firmom z grupy ACN działającym poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwołać się do części „Przekazywanie Danych Osobowych”. Wszystkie Dane Osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi standardami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwołać się do części „Bezpieczeństwo”.

Inne strony internetowe

Strony internetowe ACN mogą zawierać linki do stron internetowych, którymi zarządzają partnerzy biznesowi ACN lub inne osoby/firmy. Korzystanie z takich linków spowoduje opuszczenie strony internetowej ACN. Nasza Polityka Prywatności nie ma zastosowania wobec stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, dlatego radzimy sprawdzić zasady zachowania poufności obowiązujących na takich stronach.

Dane karty płatniczej

ACN może poprosić NP lub Klienta o podanie danych karty płatniczej („Dane karty płatniczej”) w związku z zakupem niektórych usług i produktów ACN. Dane karty płatniczej mogą być wykorzystane do bieżącej płatności i zapisane w celu wykorzystania do przyszłych płatności. Płatność może zostać zrealizowana bezpośrednio przez ACN lub przez innych dostawców. ACN zapewnia bezpieczeństwo danych zgodne ze standardem Payment Card Industry Data Security (PCI DSS) oraz innymi standardami branżowymi, jednakże nawet podjęte środki ostrożności mogą nie być w stanie zapobiec nadużyciom związanym z danymi karty płatniczej.

Przekazywanie Danych Osobowych
I. W ramach Grupy ACN i poza UE

ACN może przekazywać Dane Osobowe dla celów określonych w tej Polityce Prywatności innym członkom Grupy ACN, w tym także podmiotom zlokalizowanym poza granicami Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych członkom Grupy ACN zlokalizowanych w Unii Europejskiej spełnia wymogi RODO oraz innych podobnych przepisów. Obecnie ACN przekazuje dane osobowe także naszej spółce LKN Communications, Inc., zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych. Firma ta zobowiązała się do stosowania standardowych klauzul umownych (zaakceptowanych przez Komisję Europejską) w celu gwarancji , że dane osobowe są przekazywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z naszą Polityką Prywatności i innymi stosowanymi przepisami.

II. Stronom trzecim

Od czasu do czasu ACN może przekazywać Dane Osobowe stronom trzecim w celach określonych w naszej Polityce Prywatności i w zakresie dozwolonym przez prawo. ACN może przekazać Dane Osobowe stronie trzeciej tylko pod warunkiem, ze strona ta: a) dostarczyła odpowiednie zapewnienia w kwestii ochrony Danych Osobowych zgodne z wymaganiami niniejszej Polityki Prywatności; lub (b) podpisała z ACN umowę o przekazywaniu i przetwarzaniu Danych Osobowych (c) posiada siedzibę w Unii Europejskiej lub innym kraju zobowiązanym do dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń dla Danych Osobowych, zgodnych z założeniami RODO lub innych stosownych przepisów;

Bezpieczeństwo

ACN stosuje technologiczne i organizacyjne środki zabezpieczające Dane Osobowe przed dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Dane wrażliwe (takie jak płeć, pochodzenie etniczne oraz informacje finansowe i dane karty) podlegają szczególnym, zaostrzonych środkom bezpieczeństwa. Także Państwo powinni podejmować działania zabezpieczające swoje Dane Osobowe, polegające na ochronie swoich danych logowania (login i hasło), pamiętaniu o wylogowaniu ze strony internetowej po zakończeniu korzystania, regularnej zmianie swojego hasła oraz nie podawanie swoich danych nieznanym osobom.

ACN może komunikować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu i takie wiadomości mogą zawierać Dane Osobowe. ACN nie ujawnia treści wiadomości e-mail ani czat, chyba, że otrzyma nakaz lub wyrok sądowy lub jest to konieczne na potrzeby powadzonego śledztwa, jednakże treści tych wiadomości nie są specjalnie zabezpieczane. Dlatego prosimy o nie wysyłanie danych wrażliwych, takich jak informacje finansowe czy dane posiadacza karty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu i przypominamy, że nigdy nie prosimy o podanie tego typu informacji za pośrednictwem takich środków.

Prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych i inne prawa

Mają Państwo prawo do wglądu i korygowania posiadanych przez ACN Państwa Danych osobowych, a także, w niektórych przypadkach – do ich usunięcia. Sprawdzenia, korekty i ewentualnego usunięcia swoich Danych Osobowych można dokonać kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w ACN (Inspektor ochrony danych) Adres e-mail: euprivacyofficer@acneuro.com Tradycyjna poczta:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Holandia

Prawo do wglądu w swoje dane osobowe może podlegać uzasadnionym ograniczeniom i ACN może zażądać uzasadnionej opłaty za taki wgląd/korektę, jeżeli Państwa żądania zostaną uznane za nieuzasadnione lub nadmierne. Prosimy pamiętać, że w przypadku usunięcia Państwa Danych Osobowych, świadczenie Państwu usług ACN może nie być możliwe. Nawet w przypadku otrzymania od Państwa wniosku o usuniecie Danych Osobowych, możemy nadal przechowywać pewne dane, niezbędne dla potrzeb audytu oraz spraw biznesowych, prawnych i finansowych.

Oprócz prawa do dostępu i usunięcia swoich danych osobowych, mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec konkretnego rodzaju przetwarzania danych oraz prawo do zaprzestania takiego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności mają Państwo także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorującym.

Ograniczenie odpowiedzialności

ACN dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby przy przetwarzaniu Danych Osobowych przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności i innych obowiązujących praw. Poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, firma ACN nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności

ACN może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Prywatności bez konieczności informowania Państwa o tym fakcie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie w momencie upublicznienia ich na stronach ACN.

Wersja PL 6.0

Data wydania: Piątek, 23 maja 2018

 

ACN Europe Privacy Policy

ACN takes the privacy of our Independent Business Owners (“IBOs”) and customers seriously. We are committed to safeguarding your privacy while providing You with high-quality services and products.

Objective and Scope of This Privacy Policy

This ACN Europe Privacy Policy (“Privacy Policy”) is issued by ACN Europe B.V., a company located in the Netherlands, for itself and its European affiliates (collectively “ACN”, “ACN Group”. “We”, or “Us”) to explain the data processing practices of ACN. ACN processes personal data in accordance with the requirements of the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the data protection laws and other applicable laws and regulations of the countries in which We provide products and services. This Privacy Policy applies to personal data as defined by the GDPR and national data protection laws and to other personally identifiable information that You provide to ACN (“Personal Data”). If You are a business, information about your business generally is not Personal Data. This Privacy Policy describes how We collect and process information provided by You, your right to determine how We collect and process your Personal Data, and your right to access, correct, and delete your Personal Data. Additional details about our use of your information with respect to specific ACN services and products is found in the relevant terms and conditions, and other documents provided to you in the context on your relationship with Us, which should all be read together with this Privacy Policy.

Your Consent to Collect and Use Personal Data

We collect and use your Personal Data only with your consent. You may withhold or withdraw your consent for ACN to process your Personal Data. Certain Personal Data is required for Us to provide services or products to You or to meet our legal obligations, and your withholding or withdrawal of consent to use that Personal Data may prevent ACN from providing the services and products that You have requested. Other Personal Data is not required for Us to provide services or products to You but is used by Us to provide You with better service or for marketing, communications, and other legitimate purposes as explained in this Privacy Policy.

What Information Do We Collect?

The Personal Data and other information that we collect varies depending on your relationship with ACN. Among the Personal Data and other information that We may collect is the following:

• Name;
• Company details;
• Residential and business address;
• Date of birth;
• National identification number;
• Telephone number;
• IP and MAC addresses and browser information;
• Email address;
• Banking details, credit or debit card information, or other information needed to process payments to or from You;
• Demographic information such as your profession, hobbies, education, gender, ethnicity, and income;
• Location information;
• Recordings of telephone calls;
• Emails and written communications; and
• Other identifying information.

How Do We Collect Information?

We collect Personal Data and other information from You in a variety of ways, including:

* the submission of Personal Data by You to ACN through our websites;
* the submission of a paper or online order for ACN services or products;
* the submission of an Independent Business Owner Application and Agreement;
* through the use of our IBO or customer websites, services and products;
* when We and You communicate by email, telephone, fax, chat line, or otherwise;
* provision of your Personal Data to ACN by ACN’s business partners; and
* the use of Cookies.

ACN will not contact You by telephone or email to request information such as credit card numbers, account numbers, passwords and pin codes. We recommend that you do not open or respond to e-mails requesting this type of information and that you contact ACN if You receive such a request.

Use of Cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer so that our websites can remember the settings and information that you submit, so that You don’t have to re-enter them when You visit the website again or visit a new page on the same website. We also use Cookies to measure how You use our websites so that We can make sure that they meet your needs. The first time You visit one of our websites, You will receive notice about our use of Cookies. You can control whether or not your computer accepts Cookies, by adjusting your browser’s settings (for example, under the “Internet Options”, “Settings” or “Preferences” feature of your browser). Please, note, however, that refusing to accept Cookies may affect your experience using our websites. For more information about how to manage or delete Cookies, please go to the website www.allaboutcookies.org.

How Do We Use Your Personal Data?

ACN collects and processes Personal Data for a variety of legitimate purposes, including:

* to verify, process, and administer your orders for ACN services and products;
* to ensure a secure ordering process, to assess your creditworthiness and to conduct credit checks in connection with your purchase or usage of ACN services and products;
* to take payment from You for ACN services and products;
* to maintain our commercial relationship with You, including provision of billing and customer services;
* to analyze, understand, and respond to your service needs, this includes scientific and market research and opinion polls;
* to improve the products and services that We offer to You and to develop new products and services;
* to meet our legal and regulatory obligations and to protect ACN’s legal and financial interests (including fraud detection and prevention) and to conduct IBO compliance investigations;
* to comply with ACN’s reporting obligations to government agencies;
* for the provision of services to our Independent Business Owners and compliance with our contractual obligations to Independent Business Owners;
* to pay commissions and bonuses to IBOs;
* to prepare internal reporting on customer and IBO matters and general business needs;
* to provide to an IBO’s sponsor and upline IBOs;
* to facilitate financial, accounting and administrative functions;
* to enter your details in a publicly available directory enquiry service and directories operated by us or a licensed third party; and
* to identify and inform you about services and products from ACN and ACN business partners that We believe may be of interest to you, including sending commercial and marketing communications.

We may share your Personal Data with other members of the ACN Group or other third parties as described in this Privacy Policy. We may also provide your Personal Data to governmental and law enforcement authorities as part of regulatory, statistical, or analytical reports, as required or allowed by applicable laws and regulations to investigate and help prevent potentially unlawful activity or in response to specific requests from those authorities or as part of statistical and analytical reports

How Long We Keep Your Personal Data?

ACN keeps your Personal Data as long as it is required for the purposes for which it was initially collected, which may vary depending on the type of Personal Data collected and the purposes for which the data were collected. In the context of the contractual relationship We have with you, We keep your Personal Data as long as needed to provide our services to you and to deal with any questions or complaints you may have about these services. If We use your Personal Data for Our marketing purposes We will keep the data as long as that data is relevant for that purpose and up-to-date. In certain cases We may need to keep your Personal Data for a minimum period to comply with legal requirements. We do not keep your Personal Data longer than permitted by law.

Where We Store Your Personal Data?

Your Personal Data is stored by ACN on secure computer servers located in The Netherlands, and/or Poland. Some Personal Data is transferred to our parent company and affiliates of ACN outside the European Union, including the United States. See Transfer of Personal Data below. All Personal Data is stored according to industry standards. See Security below.

Third-Party Sites

ACN websites may contain links to third-party sites owned or operated by ACN business partners or other persons/companies. If You follow these links, You will leave ACN’s websites. This Privacy Policy does not apply to third-party websites and You should review the privacy disclosures of those websites before using them.

Cardholder Data

ACN may require IBOs and customers to provide credit or debit card information (“Cardholder Data”) in connection with the purchase of some ACN products and services. Cardholder Data may be used for current payments and stored for future or recurring payments. Payments may be made directly to ACN or through third-party vendors. ACN maintains controls consistent with the Payment Card Industry Data Security Standard and other industry standards to protect Cardholder Data; however, these safeguards may not prevent every unauthorized attempt to access, obtain, or use Cardholder Data.

Transfer of Personal Data
I. Within the ACN Group and Overseas

ACN may transfer your Personal Data for purposes laid out in this Privacy Policy to other members of the ACN Group, some of which may be located outside of the European Union. Transfers to an ACN Group member located in the European Union satisfy the requirements under the General Data Protection Regulation and other applicable law. Currently, ACN transfers personal data overseas to our parent company, LKN Communications, Inc., located in the United States with which ACN has entered into Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission, to ensure that the transfer, handling and protection of Personal Data is consistent with this Privacy Policy and other applicable law.

II. To Other Third Parties

From time to time, ACN may also transfer your Personal Data to third parties for purposes laid out in this Privacy Policy and as permitted applicable law. ACN transfers Personal Data to third parties only where the third party: (a) has provided satisfactory assurances that it will protect Personal Data consistent with this Privacy Policy; (b) has signed an agreement with ACN that addresses the transfer and handling of Personal Data; or (c) is located in the European Union or another country where the transfer is permitted by the General Data Protection Regulation or other applicable law

Security

ACN has implemented technological and organizational measures to safeguard your Personal Data from unauthorized or improper access or use during collection and while it is in our possession. Sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) is subject to heightened security measures. You should also take measures to safeguard your Personal Data by maintaining the confidentiality of your username and password, logging out of ACN websites, closing your web browsers when You have concluded your online activities, changing your passwords regularly and not providing your Personal Data to persons that are unfamiliar to You.

ACN and You may communicate by email or chat and these communications may at times contain Personal Information. We do not intercept or disclose the contents of email and chat communications in the absence of a warrant or court order or if not required as part of an ongoing investigation; however, these communications may not be secure. We recommend that you do not send sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) by email or chat, and we will not ask you to provide such information in this manner.

Your Right to Access Your Personal Data, and other rights

You have the right to access your Personal Data, to correct your Personal Data if the information that We have is erroneous, and in some cases to delete your Personal Data. You may obtain a copy or correct or request deletion of your Personal Data by contacting our Data Protection Officer at euprivacyofficer@acneuro.com or by writing to:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

We may impose reasonable restrictions on requests for access to or to correct your Personal Data and We may charge You a reasonable fee as permitted by law for provision of your Personal Data, in case of unfounded or excessive requests, If you request deletion of your data, We may not be able to provide services and products to You. We are permitted to keep certain of your Personal Data in order to meet our legal, financial, audit, and business needs, even if you request its deletion.

In addition to these access and deletion rights you may have the right to object to specific data processing and request for restriction of the processing, as well as a right to data portability. Moreover, subject to this Privacy Policy, you have the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Limitation of Liability

ACN uses reasonable efforts to comply with the terms of this Privacy Policy and applicable law regarding the processing of your Personal Data. Except as provided by applicable law, ACN shall not be responsible for direct or indirect damages that may result from non-compliance with this Privacy Policy.

Changes to Privacy Policy

ACN may change this Privacy Policy at any time without prior notice. All changes are effective immediately after they are posted on ACN’s websites.

Version 6.0

Issue Date: 23 May, 2018