ACN Europe beskyttelse af personoplysninger

ACN tager beskyttelse af vores Independent Business Owners (IBO’er)og kunders personoplysninger alvorligt. Vi er forpligtede til at beskytte dit privatliv og samtidig forsyne dig med serviceydelser og produkter af høj kvalitet.

Formål med og afgræsning af denne fortrolighedspolitik

ACN Europes politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger ("Fortrolighedspolitik") er udstedt af ACN Europe B.V., et firma beliggende i Holland og gælder for firmaet selv samt for dets europæiske datterselskaber (samlet benævnt ”ACN”, ”ANC-Group”, ”vi” eller ”os”) for at forklare ACN's praksis for behandling af data. ACN behandler persondata i overensstemmelse med kravene fra den Europæiske Unions overordnede databeskyttelsesdirektiv samt databeskyttelsesbestemmelser ("GDPR") og andre relevante love i de lande, hvor vi udbyder produkter og serviceydelser. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for persondata som defineret i GDPR og nationale databeskyttelseslove og for andre oplysninger, som du giver ACN. Hvis du er en virksomhed, så er oplysninger om din virksomhed generelt ikke persondata. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler persondata givet af dig, dine rettigheder til at bestemme hvordan Vi indsamler og behandler dine persondata, og dine rettigheder til at få adgang til, rette og slette dine persondata. Yderligere oplysninger om vores brug af dine oplysninger i relation til specifikke ACN-services og produkter kan findes i de relevante betingelser samt øvrige dokumenter, som du får udleveret i forbindelse med din relation til os, der alle bør læses sammen med denne fortrolighedspolitik.

Din tilladelse til indsamling og brug af persondata

Vi indsamler og bruger kun dine persondata med din tilladelse. Du kan tilbageholde eller tilbagetrække din tilladelse til ACN om at behandle dine persondata. Visse personlige data er påkrævet, for at vi kan levere services eller produkter til dig eller overholde vores lovmæssige forpligtelser, og din tilbageholden eller tilbagetrækken af tilladelse til brug af disse personlige data kan forhindre ACN i at levere denne service og produkter, som du har anmodet. Andre personlige data er ikke påkrævet, for at vi kan levere service eller produkter til dig, men bruges af os til at levere bedre service til dig eller til markedsførings-, kommunikations- eller andre legitime formål som forklaret i denne fortrolighedspolitik.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

De persondata og andre oplysninger, vi indsamler, varierer afhængigt af dit forhold til ACN. Blandt persondata og anden information, vi behandler, er følgende:

• Navn;
• Firmaoplysninger;
• Adresse for private og erhvervskunder;
• Fødselsdato;
• CPR-nummer;
• Telefonnummer;
• IP- og MAC-adresse samt browseroplysninger;
• E-mailadresse;
• Bankoplysninger, kreditkortoplysninger eller andre oplysninger nødvendige for at behandle betalinger til eller fra dig;
• Demografiske oplysninger såsom din profession, hobbyer, uddannelse, køn, etnicitet og indtægt;
• Lokale informationer;
• Optagelser af telefonopkald;
• E-mail og skriftlig korrespondance og
• Andre identitetsoplysninger.

Hvordan indsamler vi information?

Vi indsamler persondata og anden information fra Dig på forskellige måder herunder:

* Indsendelse af persondata af dig til ACN via vores hjemmesider;
* indsendelse af et papir eller en online bestilling for ACN-tjenester eller produkter;
* indsendelse af en Independent Business Owner ansøgning og aftale;
* gennem brug af vores IBO eller kundesider, tjenester og produkter;
* når vi og du kommunikerer via e-mail, telefon, fax, chat linje eller andet;
* levering af dine personlige data til ACN af ACNs forretningspartnere og
* brug af cookies.

ACN vil ikke kontakte dig via telefon eller e-mail for at anmode om oplysninger som kreditkortnumre, kontonumre, adgangskoder og pinkoder. Vi anbefaler, at du ikke åbner eller svarer på e-mails, der anmoder om denne type oplysninger, og at du kontakter ACN, hvis du modtager en sådan anmodning.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, der bliver sendt til din computer, så vores website kan huske de indstillinger og oplysninger du sender, så du ikke behøver at genindtaste dem, når du besøger hjemmesiden igen eller besøger en ny side på samme hjemmeside. Vi bruger også cookies til at måle, hvordan du bruger vores websites, så vi kan sikre os, at de opfylder dine behov. Første gang du besøger en af vores hjemmesider, får du besked om vores brug af cookies. Du kan kontrollere hvorvidt din computer accepterer cookies eller ej, ved at justere browserens indstillinger (f.eks. under "Internetindstillinger", "Indstillinger" eller "Indstillinger" i din browser). Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan det påvirke din oplevelse, når du bruger vores websites. For flere oplysninger om cookies, besøg websitet www.allaboutcookies.org.

Hvordan bruger vi dine persondata?

ACN indsamler og behandler persondata med forskellige legitime formål:

* for at bekræfte, behandle og administrere dine bestillinger af ACN’s serviceydelser og produkter;
* for at sikre en sikker bestillingsproces, at vurdere din kreditværdighed og for at foretage kreditkontrol i forbindelse med dit køb eller brug af ACN-serviceydelser og produkter;
* At modtage betaling fra dig for ACN-tjenester og produkter;
* for at opretholde vores kommercielle forhold til dig, herunder fakturering og kundeservice;
* for at analysere, forstå og besvarer dine servicebehov, hvilket omfatter videnskabelige og markedsføringsmæssige meningsmålinger;
* for at forbedre de produkter og serviceydelser, vi tilbyder dig og for at udvikle nye produkter og serviceydelser;
* for at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og beskytte ACN’s juridiske og økonomiske interesser (herunder afsløring og forebyggelse af svig) og at gennemføre IBO overensstemmelse undersøgelser;
* at overholde ACNs rapporteringsforpligtelser over for statslige organer;
* For at levere serviceydelser til vores Independent Business Owner og overholde vores kontraktlige forpligtelser til Independent Business Owner;
* at betale provisioner og bonusser til IBO'er;
*  at udarbejde intern rapportering om kunde- og IBO-spørgsmål og generelle forretningsbehov;
* at levere til en IBO's sponsor og upline IBO'er;
* for at fremme finansielle, regnskabsmæssige og administrative funktioner;
* for at indtaste dine oplysninger i ét eller flere offentligt tilgængelige registre, hvortil der kan rettes forespørgsler, som betjenes af os eller licenseres af en tredjepart og
* for at identificere og informere dig om tjenester og produkter fra ACN og ACN forretningspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig, herunder sende dig marketing og kommercielt materiale.

Vi kan dele dine persondata med andre medlemmer af ACN Group eller tredje part som beskrives i denne fortrolighedserklæring. Vi kan også give dine persondata til offentlige og politimyndigheder som led i regulatoriske, statistiske eller analytiske rapporter, som krævet eller tilladt i henhold til gældende love og forskrifter for at undersøge og hjælpe med at forhindre potentielt ulovlig aktivitet eller som svar på specifikke forespørgsler fra disse myndigheder, eller som del af statistisk og analytisk rapportering.

Hvor længe beholder vi dine persondata?

ACN beholder dine persondata, så længe det er nødvendigt, af hensyn til det formål, de var indsamlet til, som kan variere afhængigt af hvilken type persondata der er indsamlet, og de formål, som dataene er blevet indsamlet til. I forhold til den kontraktlige relation, vi har til dig, opbevarer vi dine data, så længe det er nødvendigt for at kunne tilvejebringe vores tjenesteydelser for dit vedkommende samt tage hånd om evt. spørgsmål og klager, du måtte have til disse tjenesteydelser. Hvis vi benytter dine personlige data til vores markedsføringsformål, opbevarer vi dataene så så længe, det er relevant for formåt og opdatering. I visse tilfælde kan vi være nødt til at beholde dine persondata i en minimumsperiode for at overholde juridiske krav. Vi beholder ikke dine personoplysninger længere end det er tilladt ved lov.

Hvor gemmer vi dine perondata?

Dine persondata gemmes hos ACN på sikre computerservere, der befinder sig i Holland og/eller Polen. Nogle persondata overføres til vores moderselskab og datterselskaber af ACN uden for EU, herunder USA. Se Overførsel af persondata nedenfor. Alle persondata gemmes i henhold til industristandarder. Se Sikkerhed nedenfor.

Tredjeparters websites

ACN's websites kan indeholder links til tredjeparters websites, der er ejet eller bliver drevet af ACN-forretningspartnere eller andre personer/firmaer. Hvis du følger disse links, forlader du ACN’s websites. Fortrolighedserklæringen gælder ikke for tredjeparters websites og Du bør se over fortrolighedserklæringerne for disse websites for inden du bruger dem.

Kortindehaverdata

ACN kan kræve, at IBO'er og kunder leverer kredit- eller betalingskortoplysninger ("Kortindehaverdata") i forbindelse med køb af nogle ACN-produkter og -tjenester. Kortindehaverdata kan bruges til løbende betalinger og gemmes til fremtidige eller tilbagevendende betalinger. Betalinger kan ske direkte til ACN eller via tredjepartsleverandører. ACN opretholder kontroller, der er i overensstemmelse med betalingskortindustrien Datasikkerhedsstandard og andre industristandarder for at beskytte Cardholder Data; Disse beskyttelsesforanstaltninger kan dog ikke forhindre ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, indhente eller bruge Cardholder Data.

Overførsel af persondata
I.  Inden for ACN Gruppen og Oversøiske

ACN kan overføre dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring til andre medlemmer af ACN-gruppen, hvoraf nogle kan være placeret uden for EU. Overførsler til et medlem af ACN-koncernen i EU opfylder kravene i det overordnede databeskyttelsesdirektiv og anden gældende bestemmelse. I øjeblikket overfører ACN persondata i udlandet til vores moderselskab, LKN Communications, Inc., som er lokaliseret i USA, med hvilket ACN har indgået standardkontraktsklausuler som godkendt af Europa-Kommissionen for at sikre, at overførsel, håndtering og beskyttelse af persondata er i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og anden gældende lov.

II. Til andre tredjeparter

Ibland kan ACN overføre dine persondata til tredjeparter, til formål fastsat i denne fortrolighedserklæring og tilladt i gældende lov. ACN overfører kun persondata til tredjeparter i tilfælde hvor tredjeparten (a) har givet tilfredsstillende sikkerhed for at de vil beskytte persondata i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring; eller (b) har underskrevet en aftale med ACN vedrørende overførsel og behandling af persondata; eller (c) befinder sig i den Europæiske Union eller et andet land, der overførsel er tilladt i GDPR eller anden gældende lag.

Sikkerhed

ACN har implementeret teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod uautoriseret eller ukorrekt adgang eller brug under indsamling og mens de er i vores besiddelse. Følsomme oplysninger (såsom køn, etnicitet, finansielle oplysninger og kortindehaverdata) er underlagt øgede sikkerhedsforanstaltninger. Du bør også tage forholdsregler for at beskytte dine persondata ved at holde dit brugernavn og din adgangskode hemmelige, logge ud af ACN's websites, lukke din webbrowser når du er færdig med dine online aktiviteter, ændre dine adgangskoder regelmæssigt og ikke give dine persondata til personer, du ikke kender i forvejen.

ACN og du kan kommunikere via e-mail eller chat, og disse meddelelser kan til tider indeholde personlige oplysninger. Vi aflytter eller videregiver ikke indholdet af e-mail og chatkommunikation, i mangel af en arrestordre eller en retskendelse eller, hvis det ikke kræves som led i en igangværende undersøgelse imidlertid, er disse meddelelser måske ikke sikre. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme oplysninger såsom (som køn, etnicitet, finansielle oplysninger og kortindehaverdata) via e-mail eller chat, og vi vil ikke bede dig om at give den slags oplysninger på denne måde.

Din ret til adgang til dine persondata og øvrige rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata og til at rette dine persondata, hvis vi har fejlagtige oplysninger, og i nogle tilfælde slette dine persondata. Du kan få en kopi, eller rette eller slette dine persondata ved at kontakte vores Data Protection Officer på euprivacyofficer@acneuro.com, eller ved at skrive til:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Holland

Vi kan pålægge rimelige restriktioner på forespørgsler om adgang til, eller adgang til at rette dine persondata og vi kan beregne dig et rimeligt gebyr med hjemmel i gældende lov for fremskaffelse af dine persondata i tilfælde af ubegrundede eller overdrevent mange forespørgsler. Hvis du anmoder om sletning af dine data, er vi måske ikke i stand til at levere serviceydelser og produkter til dig. Vi har ret til at opbevare visse af dine persondata med henblik på at opfylde vores juridiske, finansielle, revisions- og forretningsmæssige behov, selvom du anmoder om sletning.

Ud over disse adgangs- og sletningsrettigheder kan du have ret til at modsætte dig specifik databehandling og anmode om begrænsning af behandling såvel som retten til dataportabilitet. Desuden og underlagt denne fortrolighedspolitik kan du have ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid, ligesom du har ret til at indgive en klage til den behørige tilsynsmyndighed.

Ansvarsbegrænsning

ACN yder en rimelig indsats for at overholde vilkårene i denne fortrolighedspolitik og gældende lovgivning med hensyn til behandlingen af dine persondata. Med undtagelse ifølge gældende lovgivning, er ACN er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der kan skyldes manglende overholdelse af denne fortrolighedspolitik.

Ændringer i fortrolighedspolitik

ACN kan ændre denne fortrolighedspolitik når som helst uden forudgående varsel. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart efter, at de er lagt ud på ACN’s websites.

Version 6.05

Udstedelsesdato: 23. maj 2018

 

 

ACN Europe Privacy Policy

ACN takes the privacy of our Independent Business Owners (“IBOs”) and customers seriously. We are committed to safeguarding your privacy while providing You with high-quality services and products.

Objective and Scope of This Privacy Policy

This ACN Europe Privacy Policy (“Privacy Policy”) is issued by ACN Europe B.V., a company located in the Netherlands, for itself and its European affiliates (collectively “ACN”, “ACN Group”. “We”, or “Us”) to explain the data processing practices of ACN. ACN processes personal data in accordance with the requirements of the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the data protection laws and other applicable laws and regulations of the countries in which We provide products and services. This Privacy Policy applies to personal data as defined by the GDPR and national data protection laws and to other personally identifiable information that You provide to ACN (“Personal Data”). If You are a business, information about your business generally is not Personal Data. This Privacy Policy describes how We collect and process information provided by You, your right to determine how We collect and process your Personal Data, and your right to access, correct, and delete your Personal Data. Additional details about our use of your information with respect to specific ACN services and products is found in the relevant terms and conditions, and other documents provided to you in the context on your relationship with Us, which should all be read together with this Privacy Policy.

Your Consent to Collect and Use Personal Data

We collect and use your Personal Data only with your consent. You may withhold or withdraw your consent for ACN to process your Personal Data. Certain Personal Data is required for Us to provide services or products to You or to meet our legal obligations, and your withholding or withdrawal of consent to use that Personal Data may prevent ACN from providing the services and products that You have requested. Other Personal Data is not required for Us to provide services or products to You but is used by Us to provide You with better service or for marketing, communications, and other legitimate purposes as explained in this Privacy Policy.

What Information Do We Collect?

The Personal Data and other information that we collect varies depending on your relationship with ACN. Among the Personal Data and other information that We may collect is the following:

• Name;
• Company details;
• Residential and business address;
• Date of birth;
• National identification number;
• Telephone number;
• IP and MAC addresses and browser information;
• Email address;
• Banking details, credit or debit card information, or other information needed to process payments to or from You;
• Demographic information such as your profession, hobbies, education, gender, ethnicity, and income;
• Location information;
• Recordings of telephone calls;
• Emails and written communications; and
• Other identifying information.

How Do We Collect Information?

We collect Personal Data and other information from You in a variety of ways, including:

* the submission of Personal Data by You to ACN through our websites;
* the submission of a paper or online order for ACN services or products;
* the submission of an Independent Business Owner Application and Agreement;
* through the use of our IBO or customer websites, services and products;
* when We and You communicate by email, telephone, fax, chat line, or otherwise;
* provision of your Personal Data to ACN by ACN’s business partners; and
* the use of Cookies.

ACN will not contact You by telephone or email to request information such as credit card numbers, account numbers, passwords and pin codes. We recommend that you do not open or respond to e-mails requesting this type of information and that you contact ACN if You receive such a request.

Use of Cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer so that our websites can remember the settings and information that you submit, so that You don’t have to re-enter them when You visit the website again or visit a new page on the same website. We also use Cookies to measure how You use our websites so that We can make sure that they meet your needs. The first time You visit one of our websites, You will receive notice about our use of Cookies. You can control whether or not your computer accepts Cookies, by adjusting your browser’s settings (for example, under the “Internet Options”, “Settings” or “Preferences” feature of your browser). Please, note, however, that refusing to accept Cookies may affect your experience using our websites. For more information about how to manage or delete Cookies, please go to the website www.allaboutcookies.org.

How Do We Use Your Personal Data?

ACN collects and processes Personal Data for a variety of legitimate purposes, including:

* to verify, process, and administer your orders for ACN services and products;
* to ensure a secure ordering process, to assess your creditworthiness and to conduct credit checks in connection with your purchase or usage of ACN services and products;
* to take payment from You for ACN services and products;
* to maintain our commercial relationship with You, including provision of billing and customer services;
* to analyze, understand, and respond to your service needs, this includes scientific and market research and opinion polls;
* to improve the products and services that We offer to You and to develop new products and services;
* to meet our legal and regulatory obligations and to protect ACN’s legal and financial interests (including fraud detection and prevention) and to conduct IBO compliance investigations;
* to comply with ACN’s reporting obligations to government agencies;
* for the provision of services to our Independent Business Owners and compliance with our contractual obligations to Independent Business Owners;
* to pay commissions and bonuses to IBOs;
* to prepare internal reporting on customer and IBO matters and general business needs;
* to provide to an IBO’s sponsor and upline IBOs;
* to facilitate financial, accounting and administrative functions;
* to enter your details in a publicly available directory enquiry service and directories operated by us or a licensed third party; and
* to identify and inform you about services and products from ACN and ACN business partners that We believe may be of interest to you, including sending commercial and marketing communications.

We may share your Personal Data with other members of the ACN Group or other third parties as described in this Privacy Policy. We may also provide your Personal Data to governmental and law enforcement authorities as part of regulatory, statistical, or analytical reports, as required or allowed by applicable laws and regulations to investigate and help prevent potentially unlawful activity or in response to specific requests from those authorities or as part of statistical and analytical reports

How Long We Keep Your Personal Data?

ACN keeps your Personal Data as long as it is required for the purposes for which it was initially collected, which may vary depending on the type of Personal Data collected and the purposes for which the data were collected. In the context of the contractual relationship We have with you, We keep your Personal Data as long as needed to provide our services to you and to deal with any questions or complaints you may have about these services. If We use your Personal Data for Our marketing purposes We will keep the data as long as that data is relevant for that purpose and up-to-date. In certain cases We may need to keep your Personal Data for a minimum period to comply with legal requirements. We do not keep your Personal Data longer than permitted by law.

Where We Store Your Personal Data?

Your Personal Data is stored by ACN on secure computer servers located in The Netherlands, and/or Poland. Some Personal Data is transferred to our parent company and affiliates of ACN outside the European Union, including the United States. See Transfer of Personal Data below. All Personal Data is stored according to industry standards. See Security below.

Third-Party Sites

ACN websites may contain links to third-party sites owned or operated by ACN business partners or other persons/companies. If You follow these links, You will leave ACN’s websites. This Privacy Policy does not apply to third-party websites and You should review the privacy disclosures of those websites before using them.

Cardholder Data

ACN may require IBOs and customers to provide credit or debit card information (“Cardholder Data”) in connection with the purchase of some ACN products and services. Cardholder Data may be used for current payments and stored for future or recurring payments. Payments may be made directly to ACN or through third-party vendors. ACN maintains controls consistent with the Payment Card Industry Data Security Standard and other industry standards to protect Cardholder Data; however, these safeguards may not prevent every unauthorized attempt to access, obtain, or use Cardholder Data.

Transfer of Personal Data
I. Within the ACN Group and Overseas

ACN may transfer your Personal Data for purposes laid out in this Privacy Policy to other members of the ACN Group, some of which may be located outside of the European Union. Transfers to an ACN Group member located in the European Union satisfy the requirements under the General Data Protection Regulation and other applicable law. Currently, ACN transfers personal data overseas to our parent company, LKN Communications, Inc., located in the United States with which ACN has entered into Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission, to ensure that the transfer, handling and protection of Personal Data is consistent with this Privacy Policy and other applicable law.

II. To Other Third Parties

From time to time, ACN may also transfer your Personal Data to third parties for purposes laid out in this Privacy Policy and as permitted applicable law. ACN transfers Personal Data to third parties only where the third party: (a) has provided satisfactory assurances that it will protect Personal Data consistent with this Privacy Policy; (b) has signed an agreement with ACN that addresses the transfer and handling of Personal Data; or (c) is located in the European Union or another country where the transfer is permitted by the General Data Protection Regulation or other applicable law

Security

ACN has implemented technological and organizational measures to safeguard your Personal Data from unauthorized or improper access or use during collection and while it is in our possession. Sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) is subject to heightened security measures. You should also take measures to safeguard your Personal Data by maintaining the confidentiality of your username and password, logging out of ACN websites, closing your web browsers when You have concluded your online activities, changing your passwords regularly and not providing your Personal Data to persons that are unfamiliar to You.

ACN and You may communicate by email or chat and these communications may at times contain Personal Information. We do not intercept or disclose the contents of email and chat communications in the absence of a warrant or court order or if not required as part of an ongoing investigation; however, these communications may not be secure. We recommend that you do not send sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) by email or chat, and we will not ask you to provide such information in this manner.

Your Right to Access Your Personal Data, and other rights

You have the right to access your Personal Data, to correct your Personal Data if the information that We have is erroneous, and in some cases to delete your Personal Data. You may obtain a copy or correct or request deletion of your Personal Data by contacting our Data Protection Officer at euprivacyofficer@acneuro.com or by writing to:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

We may impose reasonable restrictions on requests for access to or to correct your Personal Data and We may charge You a reasonable fee as permitted by law for provision of your Personal Data, in case of unfounded or excessive requests, If you request deletion of your data, We may not be able to provide services and products to You. We are permitted to keep certain of your Personal Data in order to meet our legal, financial, audit, and business needs, even if you request its deletion.

In addition to these access and deletion rights you may have the right to object to specific data processing and request for restriction of the processing, as well as a right to data portability. Moreover, subject to this Privacy Policy, you have the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Limitation of Liability

ACN uses reasonable efforts to comply with the terms of this Privacy Policy and applicable law regarding the processing of your Personal Data. Except as provided by applicable law, ACN shall not be responsible for direct or indirect damages that may result from non-compliance with this Privacy Policy.

Changes to Privacy Policy

ACN may change this Privacy Policy at any time without prior notice. All changes are effective immediately after they are posted on ACN’s websites.

Version 6.0

Issue Date: 23 May, 2018