Brukerbetingelser for ACN Europes nettsted

Disse brukerbetingelsene for ACN Europes nettsted (”brukerbetingelser”) utgis av ACN Europe B.V. for oss selv og våre europeiske datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet omtalt som ”ACN”). Disse brukerbetingelsene gjelder for dette nettstedet og alle nettsteder som ACN eier eller er lisensiert til å bruke (hvert av disse et ”nettsted”).

Les disse brukerbetingelsene før du bruker dette nettstedet. Når du bruker nettstedet, godtar du disse brukerbetingelsene, uavhengig av om du kjøper en tjeneste fra ACN.

1. Innledning

Disse brukerbetingelsene gjelder kun for bruk av dette nettstedet. Hvis du kjøper tjenester fra ACN, vil flere vilkår og betingelser komme i tillegg. ACN Europes retningslinjer for personvern beskriver hvordan ACN innhenter og behandler personlig og ikke-personlig informasjon når du bruker dette nettstedet, og skal leses sammen med disse brukerbetingelser. Du kan få tilgang til nettstedets offentlige områder uten å oppgi personlig informasjon. Passordbeskyttede områder på dette nettstedet krever at du oppgir viss personlig informasjon til ACN.

ACN kan endre disse brukerbetingelsene når som helst. Du bør sjekke disse brukerbetingelsene med jevne mellomrom for å se den nyeste versjonen.

2. Lisens og forutsetninger

ACN gir deg begrenset, kostnadsfri, ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og benytte nettstedet. Som en forutsetning for å få en slik lisens, bekrefter og samtykker du i at:

• alle logoer, varemerker, materialer som er gjenstand for opphavsrett og andre åndsverk (”åndsverk”) på nettstedet eies av ACN eller dennes lisensgivere eller ACN-forretningspartnere. Den begrensede lisensen som bevilges etter disse brukerbetingelsene gir ikke eierskap eller andre rettigheter til åndsverket;
• du ikke vil laste ned, reprodusere, endre, kopiere, videreselge eller bruke følgende til kommersielle eller ikke-kommersielle (i) åndsverk, (ii) tjenestelister, beskrivelser eller prislister eller (iii) alt annet innhold på nettstedet; forutsatt at Independent Business Owners har en begrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke noen åndsverk som angitt i sine Independent Business Owner Agreements;
• du ikke vil reprodusere eller lagre en del av dette nettstedet eller dettes innhold på et annet nettsted;
• du vil bruke dette nettstedet i samsvar med din Independent Business Owner Agreement og ACNs retningslinjer for personvern og prosedyrer for Independent Business Owners;
• du vil ikke endre dette nettstedet eller dets innhold;
• Eventuelle rettigheter som ikke er bevilget eksplisitt i disse brukerbetingelsene, er forbeholdt ACN.

3. Besøkendes materialer og atferd

Utover personlige data som dekkes av ACN Europes retningslinjer for personvern, vil all informasjon som du overfører eller legger inn på dette nettstedet, bli betraktet som ikke konfidensiell. ACN har ingen forpliktelser med hensyn til denne informasjonen, og kan bruke den til ethvert formål.

Du kan ikke legge inn eller overføre til eller fra dette nettstedet material:

• som er truende eller grovt, ærekrenkende eller anstøtelig, obskønt eller pornografisk, oppviglersk, som kan anspore til hat, er diskriminerende, blasfemisk, som krenker fortrolighet eller personvern eller som er upassende på annen måte;
• som du ikke har juridisk rett til å bruke;
• som utgjør eller oppmuntrer til atferd som utgjør en straffe- eller sivilrettslig straffbar handling eller som forårsaker straffe- eller sivilrettslig erstatningsansvar
• som kan skade nettstedet eller ACNs systemer (som dataviruser, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen skadelig programvare eller skadelige data).

4. Koblinger til og fra andre nettsteder

Dette nettstedet inneholder koblinger til nettsteder som drives av tredjeparter. Koblingene er kun oppgitt for å gjøre det enklere for deg. Hvis du benytter koblingene, forlater du dette nettstedet. ACN har ikke gjennomgått tredjeparters nettsteder, og er ikke ansvarlige for dem. Tredjeparters nettsteder dekkes ikke av disse brukerbetingelsene eller ACN Europes retningslinjer for personvern. Hvis du velger å gå til et slikt nettsted fra en tredjepart, gjør du det på egen risiko.

YDu kan koble til dette nettstedet på de følgende forutsetningene:

• du gjengir ikke noen av dette nettstedets sider;
• du bruker, endrer eller fjerner ikke noe åndsverk;
• du påstår eller antyder ikke at ACN støtter tjenester utover sine egne;
• du gir ikke en feilaktig fremstilling av ditt forhold med ACN eller fremsetter feilaktig informasjon om ACN;
• du kun kobler til fra nettsteder som du er autorisert til å bruke;
• nettstedet ditt har ikke innhold som er usmakelig, støtende eller kontroversielt, krenker en annen persons rettigheter eller ikke er i samsvar med gjeldende lovgivning
• hvis du er en Independent Business Owner, overholder du kravene i din Independent Business Owner Agreement samt retningslinjer og prosedyrer.

5. Krenkelse

ACN kan suspendere eller permanent stanse din tilgang til dette nettstedet, og gripe ytterligere inn hvis du bryter disse brukerbetingelsene. Du godtar å holde ACN skadesløse for eventuelle tap eller skade som ACN eller dennes lisensgivere eller ACN-forretningspartnere som følge av at du brøt disse brukerbetingelsene./p>

ACN samarbeider med offentlige myndigheter som befaler eller ber ACN om å oppgi identiteten til enhver person som bruker nettstedet på en måte som er i strid med loven.

6. Fraskrivelse av garanti og begrensninger på erstatningsansvar

ACN søker å holde dette nettstedet tilgjengelig 24 timer i døgnet og å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og oppdatert. Men ACN påtar seg ikke erstatningsansvar hvis dette nettstedet er utilgjengelig til enhver tid eller hvis informasjonen på nettstedet ikke er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Tilgang til dette nettstedet kan stanses uten varsel. ACN kan foreta endringer av dette nettstedets innhold til enhver tid. Innholdet på dette nettstedet kan være foreldet, og ACN er ikke forpliktet til å oppdatere det.

Materialet på dette nettstedet presenteres ”som det er”. ACN FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER, FORUTSETNINGER OG ANDRE BETINGELSER, BÅDE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. ACN og medlemsselskapene i ACN-gruppen, og disses respektive styremedlemmer, ledelse, ansatte, aksjonærer og agenter, fraskriver seg ansvar for ethvert direkte eller indirekte tap eller skade som du eller en tredjepart kan oppleve som følge av at du bruker eller ikke er i stand til å bruke dette nettstedet eller innholdet på dette og nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

7. Gjeldende lovgivning

Denne merknaden skal være underlagt og oppfattes i henhold til nederlandsk lovgivning. Tvister som oppstår ut av eller i tilknytning til denne meldingen, er ene og alene underlagt domsmyndighetene i Amsterdam i Nederland.

Versjon 4.0

Utgitt: 3. oktober 2020