Az ACN Europe Weboldal-Használati Feltételei

Az ACN Europe Weboldal-Használati Feltételeit („Használati feltételek”) az ACN Europe B.V. adja ki önmaga, európai leányvállalatai és társvállalatai részére (együttesen: „ACN”). A jelen Használati Feltételek erre az oldalra, valamint az ACN által birtokolt, vagy az ACN általi használatra engedélyezett összes weboldalra (egyenként: „Weboldal”) érvényesek.

A Weboldal használata előtt olvassa el a jelen Használati feltételeket. A Weboldal használatával elfogadja a jelen Használati feltételeket, függetlenül attól, hogy vásárol-e szolgáltatásokat vagy termékeket az ACN-től.

1. Bevezetés

A jelen Használati feltételek kizárólag ennek a Weboldalnak a használatára vonatkoznak. Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol az ACN-től, további használati feltételek lépnek érvénybe. Az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzata leírja, hogy az ACN milyen módon gyűjt és dolgoz fel személyes és nem-személyes információkat, és az Adatvédelmi Szabályzat a Használati Feltételekkel együtt értelmezendő. A Weboldal nyilvános területeit személyes információk megadása nélkül is elérheti. A Weboldal jelszóval védett területeinek eléréséhez meg kell adnia bizonyos személyes információkat az ACN részére.

Az ACN bármikor módosíthatja a jelen Használati feltételeket. Rendszeresen ellenőrizze a Használati feltételeket az aktuális verzió megismerése érdekében.

2. Licenc és feltételek

Az ACN korlátozott, jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt ad a Weboldal elérésére és használatára. A fenti engedély feltételeként Ön tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

• a Weboldalon feltüntetett összes logó, védjegy, szerzői joggal védett anyag és egyéb szellemi tulajdon (“Szellemi Tulajdon") az ACN vagy a licenctulajdonosok vagy az ACN üzleti partnereinek a tulajdonát képezi. A jelen Használati Feltételek által biztosított korlátozott engedély nem jelenti a Szellemi Tulajdon tulajdonosi vagy egyéb jogának átadását;
• nem megengedett az Ön számára bármely (i) Szellemi Tulajdon; (ii) terméklista, leírás vagy árlista; vagy (iii) a Weboldal bármely egyéb tartalmának letöltése, sokszorosítása, módosítása, másolása, viszonteladása, továbbá kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból való felhasználása; az ACN Független Vállalkozói azonban korlátozott, nem kizárólagos joggal rendelkeznek a Független Vállalkozói Szerződésükben meghatározott Szellemi Tulajdon használatára; ;
• nem megengedett a Weboldal vagy tartalma bármely részének reprodukálása vagy tárolása bármely más weboldalon;
• a Weboldal használata csak a Független Vállalkozói Szerződés és a Független ACN Vállalkozókra vonatkozó Szabályzat előírásai szerint engedélyezett;
• a Weboldal vagy annak bármely tartalma nem módosítható;
• az ACN fenntartja magának a jelen Használati feltételekben kifejezetten át nem engedett jogokat.

3. Látogatói anyagok és magatartás

Az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzatában ismertetett személyes adatokon kívül nem minősülnek bizalmasnak mindazon információk, amelyeket Ön a jelen Weboldalon továbbít vagy közzétesz. Az ACN-t nem terhelik kötelezettségek az ilyen információkkal kapcsolatban, azokat bármilyen célra szabadon felhasználhatja.

A következő anyagokat nem teheti közzé és nem továbbíthatja a Weboldalon:

• fenyegető, sértő, rágalmazó vagy botrányos, obszcén vagy pornográf, lázító, gyűlöletkeltő, diszkriminatív, istenkáromló, bizalmas vagy személyes adatokat sértő, illetve más módon nem megfelelő anyagokat;
• amelyek használatára nem jogosult;
• amelyek olyan magatartást tartalmaznak, vagy olyan magatartásra bátorítanak, amely büntetőjogi vagy polgárjogi jogsértést jelent, illetve büntető- vagy polgárjogi felelősséget vet fel; vagy br> • amelyek kárt okozhatnak a Weboldalban vagy az ACN rendszereiben (számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai falovak, férgek, káros összetevők, sérült adatok, illetve más rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok).

4. Külső Weboldalakra mutató és onnan érkező linkek

A Weboldal tartalmaz harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket. A linkeket csak a kényelem érdekében biztosítjuk. Az ilyen linkek használata esetén Ön elhagyja ezt a Weboldalt. Az ACN nem ellenőrzi a külső weboldalakat, és nem felelős értük. A jelen Használati Feltételek és az ACN Europe Adatvédelmi Szabályzata nem vonatkozik külső weboldalakra. Ha ilyen külső weboldalakra látogat, azt saját felelősségére teszi.

A következő feltételekkel közölhet más weboldalon a jelen Weboldalra mutató linket:

• nem másolja le a jelen Weboldal egy oldalát sem;
• az ACN Szellemi Tulajdonát nem használja fel, nem módosítja vagy nem távolítja el
• nem állítja vagy sugallja, hogy az ACN a sajátjain kívül bármely más terméket vagy szolgáltatást ajánl;
• nem állít valótlanságot az ACN-nel fennálló kapcsolatáról, és nem ad meg valótlan információkat az ACN-ről;
• csak olyan weboldalakon közöl linkeket, amelyek használatára jogosult;
• weboldala nem tartalmaz ízléstelen, sértő, ellentmondásos, jogsértő anyagot, illetve nem sérti más személyek jogait és a vonatkozó törvényeket; és
• ha Ön az ACN Független Vállalkozója, betartja a Független Vállalkozói Szerződés és a Szabályzat rendelkezéseit.

5. Szerződésszegés

Az ACN felfüggesztheti vagy megszüntetheti hozzáférését a Weboldalhoz, és egyéb lépéseket is tehet, amennyiben megszegi a jelen Használati feltételeket. Ön vállalja, hogy kártalanítja az ACN-t az ACN, a licenctulajdonosok vagy az üzleti partnerek által elszenvedett veszteségért vagy kárért, amennyiben az a Használati feltételek Ön által történt megszegéséből fakad.

Az ACN együttműködik a kormányzati szervekkel, ha azok arra utasítják vagy arra kérik meg az ACN-t, hogy fedje fel valakinek a személyazonosságát, amennyiben az adott személy törvénysértő módon használta a Weboldalt.

6. Jótállás és felelősség korlátozása

Az ACN igyekszik napi 24 órában elérhetővé tenni a Weboldalt, és biztosítani a Weboldalon található információk pontosságát és aktualitását; az ACN azonban nem vonható felelősségre, amennyiben a Weboldal valamikor mégsem érhető el, illetve a Weboldalon található információk helytelenek, hiányosak vagy elavultak. A Weboldal elérése értesítés nélkül felfüggeszthető. Az ACN bármikor módosíthatja a Weboldal tartalmát. Előfordulhat, hogy a Weboldalon található tartalom idejétmúlt. Az ACN nem vállal kötelezettséget a tartalom frissítésére.

A Weboldal tartalma jelen formájában áll rendelkezésre. AZ ACN KIZÁR MINDEN JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS. Az ACN és az ACN csoport vállalati tagjai, valamint vezetőik, igazgatóik, alkalmazottaik, részvényeseik és ügynökeik kizárnak minden felelősséget bármely közvetlen vagy közvetett veszteség vagy kár kapcsán, melyet Ön vagy egy harmadik fél elszenvedhet a Weboldal, a Weboldal tartalmának vagy a Weboldalon linkelt bármely weboldalnak a használatából, illetve a használat elmaradásából fakadóan.

7. Irányadó jog

Jelen értesítéssel és értelmezésével kapcsolatban Hollandia törvényei az irányadók. Minden jelen értesítésből eredő vagy vele kapcsolatos vita esetén Amszterdam (Hollandia) bíróságai bírnak kizárólagos illetékességgel.

Verzió: 4.0

Kiadás dátuma: 2020. október 3

ACN Europe Website Terms of Use

These ACN Europe Website Terms of Use (“Terms of Use”) are issued by ACN Europe B.V. for itself and its European subsidiaries and affiliates (collectively “ACN”). These Terms of Use apply to this site and all websites that ACN owns or is licensed to use (each a “Website”).

Please read these Terms of Use before using this Website. By using the Website, you accept these Terms of Use, regardless of whether you purchase any service from ACN.

1. Introduction

These Terms of Use apply only to your use of this Website. If you purchase products or services from ACN, additional terms and conditions apply. The ACN Europe Privacy Policy describes how ACN collects and processes personal and non-personal information when you use this Website and should be read together with these Terms of Use. You can access the public areas of this Website without providing personal information. Password-protected areas of this Website require you to provide certain personal information to ACN.

ACN may revise these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly to review the current version.

2. License and Conditions

ACN grants you a limited, royalty-free, non-exclusive license to access and make use of the Website. As a condition of such license, you acknowledge and agree that:

• all logos, trademarks, copyrighted material, and other intellectual property (“Intellectual Property”) on the Website are owned by ACN or its licensors or by ACN business partners. The limited license granted by these Terms of Use does not convey ownership or other rights in the Intellectual Property;
• you will not download, reproduce, modify, copy, resell, or use for any commercial or non-commercial purpose any (i) Intellectual Property; (ii) product listings, descriptions, or price lists; or (iii) any other content on the Website; provided that ACN Independent Business Owners have a limited non-exclusive right to use certain Intellectual Property as set forth in their Independent Business Owners Agreements;
• you will not reproduce or store any part of this Website or its content in another website;
• you will use this Website in compliance with your Independent Business Owners Agreement and ACN’s Policies and Procedures for Independent Business Owners;
• you will not alter this Website or any of its content.
• Any rights not expressly granted in these Terms of Use are reserved to ACN.

3. Visitor Material and Conduct

Other than personal data covered by the ACN Europe Privacy Policy, any information that you transmit or post to this Website is considered non-confidential. ACN shall have no obligations with respect to such information and is free to use it for any purpose.

You may not post on or transmit to or from this Website any material:

• that is threatening or abusive, defamatory or scandalous, obscene or pornographic, seditious, liable to incite hatred, discriminatory, blasphemous, in breach of confidence or privacy, or otherwise inappropriate;
• that you do not have the legal right to use;
• that constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal or civil offense or give rise to criminal or civil liability; or
• that could harm the Website or ACN’s systems (such as computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data, or other malicious software or harmful data).

4. Links to and From Other Websites

This Website contains links to websites operated by third parties. The links are provided for convenience only. If you use the links, you will leave this Website. ACN does not review third-party websites and is not responsible for them. Third party websites are not covered by these Terms of Use or the ACN Europe Privacy Policy. If you access such third-party websites, you do so at your own risk.

You may link to this Website subject to the following conditions:

• you do not replicate any page of this Website; • you do not use, alter, or remove any Intellectual Property;
• you do not state or imply that ACN endorses any products or services other than its own;
• you do not misrepresent your relationship with ACN or present incorrect information about ACN;
• you link only from websites that you are authorised to use;
• your website does not contain content that is distasteful, offensive, or controversial, infringes the rights of any person, or fails to comply with applicable law; and
• if you are an ACN Business Owner, you adhere to the requirements of your Independent Business Owner's Agreement and the ACN Policies and Procedures.

5. Breach

ACN may suspend or terminate your access to this Website and to take other action against you if you breach these Terms of Use. You agree to indemnify ACN for any loss or damage suffered by ACN or its licensors or ACN business partners as a result of your breach of these Terms of Use.

ACN cooperates with governmental authorities that direct or request ACN to disclose the identity of anyone who uses the Website in a manner that violates the law.

6. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

ACN seeks to make this Website available 24 hours a day and to ensure that the information on the website is accurate and updated; however, ACN has no liability if this Website is unavailable at any time or if the information on this Website is incorrect, incomplete, or outdated. Access to this Website may be suspended without notice. ACN may make changes to the content of this Website at any time. The content of this Website may be out of date and ACN makes no commitment to update it.

The material on this Website is provided “as is”. ACN EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS AND OTHER TERMS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ACN and the members of the ACN group of companies, and their respective officers, directors, employees, shareholders, and agents, exclude all liability for any direct or indirect loss or damage that may result to you or a third party from your use of or inability to use this Website or its content and any websites linked to this Website.

7. Applicable Law

This notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this notice is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, The Netherlands.

Version 4.0

Issue Date: 03 October 2020