ACN Europe Privacyverklaring

ACN neemt de privacy van haar Independent Business Owners (“IBO's”) en klanten serieus. Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van uw privacy en bieden u tegelijkertijd hoogwaardige diensten en producten aan.

Doelstelling en bereik van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid van ACN Europe (“Privacybeleid”) wordt uitgegeven door ACN Europe B.V., een in Nederland gevestigd bedrijf, voor zichzelf en haar Europese gelieerde maatschappijen (gezamenlijk “ACN” of “ACN-groep”, “we/wij” of “ons”) om de activiteiten van ACN met betrekking tot gegevensverwerking uit te leggen. ACN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie en andere van toepassing zijnde wetten en regels van de landen waarin wij producten en diensten aanbieden. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG en nationale gegevensbeschermingswetten en op andere persoonlijk identificeerbare gegevens die u aan ACN verstrekt (“persoonsgegevens”). Als u een bedrijf bent, valt informatie over uw bedrijf in het algemeen niet onder persoonsgegevens. Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop wij door u verstrekte gegevens verzamelen en verwerken, uw recht om te bepalen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken en uw recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over ons gebruik van uw gegevens met betrekking tot specifieke diensten en producten van ACN kan worden gevonden in de desbetreffende algemene voorwaarden en andere documenten die we hebben geleverd in verband met uw relatie met ons die allemaal gelezen dienen te worden in combinatie met dit Privacybeleid.

Uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. U mag uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ACN weigeren of intrekken. Bepaalde persoonsgegevens zijn nodig voor ons om diensten en producten aan u te leveren of om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Indien u uw toestemming voor die persoonsgegevens weigert of intrekt, is het mogelijk dat ACN de diensten en producten die u bij ons heeft aangevraagd, niet aan u levert. Andere persoonsgegevens zijn niet nodig voor ons om diensten of producten aan u te leveren, maar worden door ons gebruikt om u een betere dienstverlening te bieden of voor marketing-, communicatie- en andere wettige doeleinden, zoals uitgelegd in dit Privacybeleid.

Welke gegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens en andere gegevens die wij verzamelen, variëren afhankelijk van uw relatie met ACN. Tot de persoonsgegevens en andere gegevens die wij mogelijkerwijs verzamelen, behoren de volgende:

• Naam;
• Bedrijfsgegevens;
• Privé- en zakelijk adres;
• Geboortedatum;
• Burgerservicenummer;
• Telefoonnummer;
• IP- en MAC-adres en browsergegevens;
• E-mailadres;
• Bankgegevens, creditcardgegevens, of andere gegevens benodigd voor de verwerking van betalingen aan of door u;
• Demografische gegevens zoals uw beroep, hobby’s, opleiding, geslacht, afkomst en inkomen;
• Locatie-informatie;
• Opnames van telefoongesprekken;
• E-mails en schriftelijke berichten en
• Overige identificatiegegevens.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens en andere gegevens van u op verschillende manieren, zoals:

* het versturen van persoonsgegevens door u naar ACN via onze websites;
* het versturen van een papieren of een onlinebestelling voor diensten en producten van ACN;
* het indienen van een Aanvraag en Overeenkomst Independent Business Owner;
* via het gebruik van onze IBO- of klantenwebsites, diensten en producten;
* wanneer wij en u communiceren via e-mail, telefoon, fax, chat, of anderszins;
* het aanbieden van uw persoonsgegevens aan ACN door de zakelijke partners van ACN en
* het gebruik van cookies.

ACN zal niet per telefoon of e-mail contact met u opnemen om gegevens aan te vragen zoals creditcardnummers, rekeningnummers, wachtwoorden en pincodes. Wij adviseren u geen e-mails te openen of beantwoorden waarin dit soort gegevens worden gevraagd en contact op te nemen met ACN indien u een dergelijk verzoek ontvangt.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verstuurd zodat onze websites uw instellingen en gegevens die u verzendt, kunnen herkennen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te geven wanneer u een pagina opnieuw bezoekt of een nieuwe pagina bezoekt op dezelfde website. Wij gebruiken cookies ook om te meten hoe u onze websites gebruikt zodat wij er zeker van zijn dat deze aan uw behoeften voldoen. De eerste keer dat u een van onze websites bezoekt, ontvangt u een bericht over het gebruik van cookies. U kunt controleren of uw computer al dan niet cookies accepteert door uw browserinstellingen aan te passen (bijvoorbeeld onder “Internetopties”, “Instellingen” of “Voorkeuren” van uw browser). Let wel, het weigeren om cookies te accepteren kan echter van invloed zijn op uw ervaring bij het gebruik van onze websites. Wilt u meer informatie over hoe u cookies kunt controleren of verwijderen? Bezoek dan de website www.allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

ACN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende wettige doeleinden, waaronder:

* voor het verifiëren, verwerken en vastleggen van uw bestellingen voor diensten en producten van ACN;
* voor het garanderen van een veilige bestelprocedure, het vaststellen van uw kredietwaardigheid en voor het uitvoeren van een kredietcontrole met betrekking tot uw aankoop of gebruik van diensten en producten van ACN; 
* voor inning van uw betaling voor diensten en producten van ACN;
* voor het onderhouden van onze commerciële relatie met u, inclusief levering van diensten als facturatie en klantenservice; 
* voor het analyseren en begrijpen van uw behoeften, en het reageren daarop, dit is inclusief wetenschappelijk onderzoek en marktonderzoek, alsmede opiniepeilingen; 
* voor het verbeteren van de producten en diensten die wij u aanbieden en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
* voor het voldoen aan juridische en wettelijke eisen en voor de bescherming van de juridische en financiële belangen van ACN (inclusief fraudedetectie en -preventie) en het uitvoeren van IBO-complianceonderzoeken;
* voor het voldoen aan de rapportageverplichting van ACN aan overheidsinstanties;
* voor de levering van diensten aan onze Independent Business Owners en de naleving van onze contractuele verplichtingen aan Independent Business Owners;
* voor het betalen van commissies en bonussen aan IBO's;
* voor het opstellen van interne rapporten over klant- en IBO-gerelateerde zaken en algemene zakelijke behoeften;
*voor verstrekking aan sponsors van een IBO en upline IBO's;
* voor het faciliteren van financiële, boekhoudkundige en administratieve functies;
* voor het opnemen van uw gegevens in een openbaar toegankelijke adressenbestandsdienst en adressenbestanden die door ons of een gelicentieerrde derde worden beheerd en
* voor het identificeren en informeren van u over diensten en producten van ACN en zakelijke partners van ACN die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn, inclusief het verzenden van reclame- en marketingberichten.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere leden van de ACN-groep of andere derde partijen, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Het is tevens mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aanbieden aan overheidsinstanties en wetshandhavende instanties als onderdeel van regelgevende, statistische of analytische rapporten die zijn vereist of toegestaan door van toepassing zijnde wetten en regels voor onderzoek naar en het voorkomen van potentieel onwettige handelingen, of als reactie op specifieke verzoeken van deze instanties, of als onderdeel van statistische en analytische rapporten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

ACN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, hetgeen kan wisselen, afhankelijk van het type persoonsgegevens dat is verzameld en de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In het kader van onze contractuele relatie bewaren we uw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren en al uw vragen en klachten betreffende deze diensten af te handelen. Indien we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we deze gegevens bewaren zolang deze gegevens voor die doeleinden relevant en actueel zijn. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens voor een minimale periode bewaren om te voldoen aan juridische verplichtingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan door de wet is toegestaan.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ACN bewaard op beveiligde computerservers in Nederland en/of Polen. Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze moedermaatschappij en gelieerde maatschappijen van ACN buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Zie Overdracht van persoonsgegevens hieronder. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met industrienormen. Zie Beveiliging hieronder.

Sites van derden

ACN-websites kunnen links bevatten naar sites van derden die worden beheerd of uitgevoerd door zakelijke partners van ACN of andere personen/ondernemingen. Als u deze links volgt, verlaat u de websites van ACN. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op websites van derden en u dient kennis te nemen van de privacybepalingen van deze websites, voordat u ze gaat gebruiken.

Kaarthoudergegevens

ACN kan van IBO's en klanten eisen informatie over creditcards en debetcards (“Kaarthoudergegevens”) te verstrekken in verband met de aankoop van sommige producten en diensten van ACN. De kaarthoudergegevens kunnen worden gebruikt voor actuele betalingen en opgeslagen voor toekomstige, zich herhalende betalingen. Betalingen kunnen direct worden voldaan bij ACN of via verkopers van derden. ACN houdt de controle in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard en andere standaarden voor bescherming van kaarthoudergegevens; echter, deze waarborgen kunnen niet elke ongeautoriseerde poging voorkomen om toegang te krijgen tot de kaarthoudergegevens en deze te verkrijgen en gebruiken.

Overdracht van persoonsgegevens
I. Binnen de ACN-groep en daarbuiten

ACN kan uw persoonsgegevens voor doeleinden die staan vermeld in dit Privacybeleid overdragen aan andere leden van de ACN-groep, waarvan sommigen gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Overdracht aan een lid van de ACN-groep dat is gevestigd in de Europese Unie voldoet aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere van toepassing zijnde wetgeving. Momenteel draagt ACN persoonsgegevens over aan onze moedermaatschappij, LKN Communications, Inc. dat is gevestigd in de Verenigde Staten en waarmee ACN standaard contractuele bepalingen heeft gesloten die zijn goedgekeurd door de Europese Unie om te waarborgen dat de overdracht, verwerking en bescherming van de persoonsgegevens overeenstemt met dit Privacybeleid en andere van toepassing zijnde wetgeving.

II. Aan andere derden

Af en toe kan ACN uw persoonsgegevens ook overdragen aan derden voor doeleinden zoals bepaald in dit Privacybeleid en toegestaan door de van toepassing zijnde wet. ACN draagt persoonsgegevens uitsluitend over aan derden indien de externe partij (a) een bevredigende garantie heeft afgegeven dat ze persoonsgegevens zal beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid; of (b) een overeenstemming met ACN heeft ondertekend dat de overdracht en verwerking van persoonsgegevens behandelt; of (c) is gevestigd binnen de Europese Unie of in een ander land waar de overdracht en verwerking is toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde wetgeving.

Beveiliging

ACN heeft technologische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onjuiste toegang of gebruik op het moment dat deze worden opgevraagd en wanneer deze in ons bezit zijn. Gevoelige gegevens (zoals geslacht, afkomst, financiële gegevens en kaarthoudergegevens) zijn onderhevig aan verhoogde beveiligingsmaatregelen. U dient eveneens maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door discreet met uw gebruikersnaam en wachtwoord om te gaan, uit te loggen uit de websites van ACN, uw webbrowsers te sluiten nadat u uw online-activiteiten heeft beëindigd, uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en door geen persoonsgegevens te verschaffen aan personen die u niet kent.

Het is mogelijk dat ACN en u per e-mail of chat communiceren en deze communicatie kan soms persoonlijke informatie bevatten. Wij onderscheppen geen e-mails of chatberichten en maken de inhoud ervan niet bekend als er geen bevel of gerechtelijk bevel is en als dit niet is vereist tijdens een lopend onderzoek; deze communicatie kan echter wel onveilig zijn. Wij adviseren u geen gevoelige informatie (zoals geslacht, afkomst, financiële gegevens en kaarthoudergegevens) per e-mail of chat te versturen en wij zullen u niet vragen dergelijke informatie op deze wijze te verstrekken.

Uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens en andere rechten

U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren indien de gegevens die wij hebben foutief zijn, en in enkele gevallen uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen, of deze corrigeren of aanvragen deze te verwijderen, door contact op te nemen met onze Gegevensbeschermingsmedewerker via euprivacyofficer@acneuro.com of door te schrijven naar:

Gegevensbeschermingsmedewerker
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederland

Wij kunnen redelijkerwijs beperkingen toeleggen op verzoeken voor toegang tot of voor correctie van uw persoonsgegevens en wij kunnen redelijkerwijs kosten in rekening brengen zoals wettelijk is toegestaan voor verschaffing van uw persoonsgegevens bij ongegronde of excessieve verzoeken. Indien u aanvraagt uw gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn diensten en producten aan u te leveren.

Naast deze toegangs- en verwijderingsrechten heeft u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen specifieke gegevensverwerking en verzoeken om beperking van de verwerking, evenals een recht op gegevensportabiliteit. Bovendien heeft u, behoudens dit Privacybeleid, het recht om op elk moment toestemming in te trekken en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Aansprakelijkheidsbeperking

ACN tracht in alle redelijkheid te voldoen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid en de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Met uitzondering van wat is uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving, is ACN niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het niet naleven van dit Privacybeleid.

Wijzigingen in het Privacybeleid

ACN mag dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Alle wijzigingen gaan per direct in nadat deze worden geplaatst op de websites van ACN.

Versie 6.0

Datum afgifte: 23 mei 2018

 

Charte de protection des données à caractère personnel d’ACN Europe

ACN prend le respect de la vie privée de nos Entrepreneurs Indépendants (« EI ») très au sérieux. Nous Nous engageons à protéger Votre vie privée et à Vous fournir des produits et services de grande qualité.

Objectif et portée de la présente Charte de protection des données à caractère personnel

La présente Charte de protection des données à caractère personnel d’ACN Europe (« Charte de protection des données à caractère personnel ») est émise par ACN Europe B.V., une société établie aux Pays-Bas, pour elle-même et ses filiales européennes (collectivement désignées « ACN », « Groupe ACN », « Nous ») pour expliquer les pratiques de traitement des données d’ACN. ACN traite les Données à caractère personnel en conformité avec le Règlement général sur la protection des données personnelles (« RGPD ») de l’Union Européenne ainsi que les réglementations relatives à la confidentialité des données et autres lois et règlementations dans les pays dans lesquels Nous fournissons des produits et services. La présente Charte de protection s’applique aux Données à caractère personnel telles que définies par le RGPD et par les lois nationales relatives à la protection des données et tout autre type d’information que Vous fournissez à ACN (« Données à caractère personnel »). Si Vous êtes une entreprise, les informations générales concernant Votre entreprise ne constituent pas des Données à caractère personnel. La présente Charte de protection des données à caractère personnel décrit Notre mode de collecte et de traitement des Données à caractère personnel que Vous Nous fournissez, Votre droit à l’accès, la correction et la suppression de Vos Données à caractère personnel. D’autres renseignements sur Notre utilisation de Vos informations concernant des services et produits ACN spécifiques figurent dans les conditions générales applicables, et d’autres documents mis à Votre disposition dans le cadre de Votre relation avec Nous qui doivent être lus conjointement avec la présente Charte de protection des données à caractère personnel.

Votre accord sur la collecte et l’utilisation de Vos Données à caractère personnel

Nous ne collectons et n’utilisons Vos Données à caractère personnel qu’avec Votre accord. Vous pouvez révoquer Votre accord relatif au traitement de Vos Données à caractère personnel par ACN. Certaines donnés à caractère personnel sont nécessaires pour Nous permettre de Vous fournir des services et produits ou pour remplir Nos obligations légales, et un refus ou un retrait de Votre accord pour utiliser ces Données à caractère personnel, peut entraîner l’incapacité d’ACN à fournir les produits et services que Vous avez commandés. D’autres Données à caractère personnel ne sont pas nécessaires pour Nous permettre de Vous fournir des services et produits mais Nous les utilisons pour Vous fournir un meilleur service ou à des fins de marketing, de communication et à d’autres fins légitimes expliquées dans la présente Charte de protection des données à caractère personnel.

Quelles données collectons-Nous ?

Les Données à caractère personnel et autres informations que Nous collectons varient selon Votre relation à ACN. Ci-dessous quelques-unes des Données à caractère personnel et autres informations que Nous collectons :

• Nom 
• Coordonnées de l’entreprise ;
• Adresse personnelle et professionnelle ; 
• Date de naissance ;
• Numéro de sécurité sociale ;
• Numéro de téléphone ;
• Adresses IP et MAC et informations relatives au navigateur ;
• Adresse électronique ;
• Coordonnées bancaires, coordonnées de carte bancaire ou toute information nécessaire au traitement des paiements de Votre part ou à Votre nom ;
• Données démographiques telles que Vos professions, loisirs, formation, sexe, origine ethnique et revenu ;
• Informations sur l’emplacement ;
• Enregistrements des appels téléphoniques ;
• Courrier électronique et communications écrites ; et
• Autres informations d’identification.

Comment collectons-Nous les données ?

Nous collectons les Données à caractère personnel et autres informations Vous concernant de différentes manières, notamment :

* par l’envoi de Données à caractère personnel à ACN via Nos sites Web ;
* par la souscription d’une commande en version papier ou en ligne de produits ou services ACN ;
* par l’envoi d’un formulaire de Candidature et d’un Contrat d’Entrepreneur Indépendant ;
* par le biais de Nos EI ou des sites Web de clients, des services et des produits ;
* lorsque Nous communiquons avec Vous par courrier électronique, téléphone, télécopie, « Chat » ou par tout autre moyen ;
* par la fourniture de Vos Données à caractère personnel à ACN par un partenaire commercial d’ACN.
* par l’utilisation de Cookies.

ACN ne Vous contactera pas par téléphone ou par courrier électronique pour Vous demander des informations telles que des numéros de carte bancaire, des numéros de compte bancaire et des codes secrets. Nous Vous recommandons de ne pas ouvrir ou répondre à des courriers électroniques Vous demandant ce type d’informations et de contacter ACN dans le cas où Vous recevriez une telle requête.

Utilisation de « Cookies »

Les Cookies sont de petits fichiers texte envoyés sur Votre ordinateur afin que Nos sites Web se souviennent de Vos paramètres et des informations que Vous avez saisies, de sorte que Vous n’ayez pas besoin de les saisir à nouveau lorsque Vous retournez vers une page ou que Vous ouvrez une nouvelle page de navigation. Nous utilisons également les Cookies pour analyser comment Vous consultez Nos sites Web afin de s’assurer qu’ils répondent à Vos besoins. La première fois que Vous visitez l’un de Nos sites Web, Vous recevez un avis relatif à Notre utilisation des Cookies. Vous pouvez contrôler si Votre ordinateur accepte les Cookies, en ajustant les paramètres de Votre navigateur (par exemple, sous la fonctionnalité « Options Internet », « Paramètres » ou « Préférences » de Votre navigateur). Veuillez noter cependant que le refus d’accepter les Cookies peut affecter Votre expérience d’utilisation de Nos sites Web. Pour plus d’informations sur la manière de gérer ou de supprimer les Cookies, veuillez Vous rendre sur le site Web www.allaboutcookies.org.

Comment utilisons-Nous Vos données à caractère personnel ?

ACN traite les Données à caractère personnel à de nombreuses fins légitimes, notamment :

* pour vérifier, traiter et gérer Vos commande de services et produits ACN ;
* pour assurer un processus de commande sécurisée, évaluer et effectuer des vérifications de solvabilité liées à Votre achat ou Votre utilisation des produits et services ACN ; 
* pour accepter Votre paiement pour les services et produits ACN ;
* pour conserver Notre relation commerciale avec Vous, notamment la fourniture de services de facturation et services clientèles ; 
* pour analyser, comprendre et répondre à Vos besoins en matière de services, ce qui inclut les études scientifiques et de marché ainsi que les sondages d’opinion ; 
* pour améliorer les produits et services que Nous Vous offrons et développer de nouveaux produits et services ;
* pour remplir Nos obligations légales et réglementaires et protéger les intérêts légaux et financiers d’ACN (y compris la détection et la prévention des fraudes) et effectuer des enquêtes de conformité sur les EI ;
* pour se conformer aux obligations de déclaration d’ACN envers les organismes gouvernementaux ;
* pour fournir des services à Nos Entrepreneurs Indépendants et respecter Nos obligations contractuelles envers Nos Entrepreneurs Indépendants ;
* pour payer les commissions et les primes aux EI ;
* pour préparer des rapports internes sur les questions des clients et des EI et les besoins commerciaux en général ;
* pour fournir à un EI un parrain et des EI de l’upline ;
* pour remplir les fonctions financières, comptables et administratives ;
* pour enregistrer Vos coordonnées dans un service de renseignements téléphoniques accessible au public et dans les répertoires exploités par Nous ou un tiers autorisé ; et
* pour Vous identifier et Vous informer sur les services et produits de la part d’ACN et des partenaires commerciaux d’ACN, qui selon Nous, peuvent Vous intéresser, notamment pour Vous envoyer des informations de nature commerciale ou marketing.

Nous pouvons partager Vos Données à caractère personnel avec d’autres membres du groupe ACN ou d’autres tiers, comme décrit dans la présente Charte de protection des données à caractère personnel. Nous pouvons également fournir Vos Données à caractère personnel aux autorités gouvernementales et aux forces de l’ordre dans le cadre de rapports réglementaires, statistiques ou analytiques, comme requis ou permis par les lois et règlements applicables afin d’enquêter et d’aider à prévenir les activités potentiellement illégales ou en réponse aux demandes spécifiques de ces autorités ou dans le cadre de rapports statistiques et analytiques.

Combien de temps conservons-Nous Vos Données à caractère personnel ?

ACN conserve Vos Données à caractère personnel aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées au départ, lesquelles peuvent varier en fonction du type de Données à caractère personnel collectées et des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Dans le cadre de l’accord contractuel que Nous avons avec Vous, Nous conservons Vos Données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour Vous fournir Nos services et traiter les questions ou plaintes que Vous pourriez avoir au sujet de ces services. Si Nous utilisons Vos Données à caractère personnelle à des fins marketing, Nous conservons les données aussi longtemps qu’elles sont pertinentes et qu’elles sont à jour. Dans certains cas, il se peut que Nous devions conserver Vos Données à caractère personnel pendant une durée minimum afin de Nous conformer aux dispositions légales. Nous ne conservons pas Vos Données à caractère personnel au-delà du délai légal.

Où conservons-nous Vos Données à caractère personnel ?

Vos Données à caractère personnel sont stockées par ACN sur des serveurs sécurisés situés aux Pays-Bas et/ou en Pologne. Certaines Données à caractère personnel sont transférées à Notre société mère ou des sociétés affiliées à ACN en dehors de l’Union européenne, y compris aux États-Unis. Voir le point Transfert de Données à caractère personnel ci-dessous. Toutes les Données à caractère personnel sont stockées conformément aux normes applicables dans ce secteur d’activités. Voir le point Sécurité ci-dessous.

Sites tiers

Les sites Web d’ACN peuvent contenir des sites tiers appartenant ou gérés par les partenaires commerciaux d’ACN ou par d’autres personnes et/ou entreprises. Si Vous suivez ces liens, Vous quittez les sites Web d’ACN. La présente Charte de protection des données à caractère personnel ne s’applique pas aux sites Web de tiers et Vous devez consulter les dispositions de confidentialité de ces sites avant de les utiliser.

Données d’un titulaire de carte

ACN peut exiger que les EI et les clients fournissent des informations sur les cartes de crédit ou de débit (« Données d’un titulaire de carte ») en rapport avec l’achat de certains produits et services ACN. Les Données d’un titulaire de carte peuvent être utilisées pour les paiements courants et stockées pour des paiements futurs ou récurrents. Les paiements peuvent être effectués directement à ACN ou par l’intermédiaire de fournisseurs tiers. ACN assure des contrôles conformes à la norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement et à d’autres normes de l’industrie pour protéger les Données des titulaires de cartes. Toutefois, il est possible que ces mesures n’empêchent pas toute tentative non autorisée d’accès, d’obtention ou d’utilisation des Données d’un titulaire de carte.

Transfert de Données à caractère personnel
I. Au sein du groupe ACN et à l’étranger

ACN peut transférer Vos Données à caractère personnel à d’autres membres du groupe ACN aux fins énoncées dans la présente Charte de protection des données à caractère personnel, dont certaines peuvent être situées en dehors de l’Union européenne. Les transferts adressés à un membre du groupe ACN situé dans l’Union européenne répondent aux exigences du Règlement général sur la protection des données et de toute autre loi en vigueur. Actuellement, ACN transfère des Données à caractère personnelle à l’étranger à Notre société mère, LKN Communications, Inc., aux États-Unis, avec laquelle ACN a conclu des Clauses contractuelles standard, approuvées par la Commission européenne, pour s’assurer que le transfert, le traitement et la protection des Données à caractère personnel sont conformes à la présente Charte de protection des données à caractère personnel et aux autres lois applicables.

II. Aux autres Tiers

De temps à autre, ACN peut également transférer Vos Données à caractère personnel à des tiers aux fins énoncées dans la présente Charte de protection des données à caractère personnel et dans la mesure autorisée par la loi en vigueur. ACN transfère des Données à caractère personnel à des tiers que si le tiers : (a) a donné les assurances satisfaisantes qu’il protégera les Données à caractère personnel conformément à la présente Charte de protection des données à caractère personnel ; (b) a signé un accord avec ACN concernant le transfert et le traitement des Données à caractère personnel ; ou (c) est situé dans l’Union européenne ou dans un autre pays où le transfert est autorisé par le Règlement général sur la protection des données ou toute autre loi applicable

Sécurité

ACN a mis en place des mesures technologiques et organisationnelles afin de protéger Vos données à caractère personnel et empêcher tout accès non-autorisé ou illégitime pendant leur collecte ou durant le temps où elles sont en Notre possession. Les informations sensibles (comme le sexe, l’origine ethnique, les informations financières et les Données d’un titulaire de carte) font l’objet de mesures de sécurité renforcées. Nous Vous conseillons également de prendre des mesures afin de protéger Vos Données à caractère personnel : conservez la confidentialité de Votre nom d’utilisateur et mot de passe, déconnectez-Vous des sites Web d’ACN, fermez Vos navigateurs lorsque Vous avez terminé Vos activités en ligne, changez Vos mots de passe régulièrement et ne divulguez pas Vos données à caractère personnel à des personnes que Vous ne connaissez pas.

Vous pouvez communiquer avec ACN par courrier électronique ou par « Chat » et ces communications peuvent parfois contenir des informations personnelles. Nous n’interceptons ni ne divulguons pas le contenu des courriels et des conversations en l’absence d’un mandat ou d’une ordonnance du tribunal ou si cela n’est pas requis dans le cadre d’une enquête en cours. Toutefois, il se peut que ces communications ne soient pas sécurisées. Nous Vous recommandons de ne pas envoyer d’informations sensibles (comme le sexe, l’origine ethnique, les informations financières, et les Données d’un titulaire de carte) par courrier électronique ou par « Chat » et Nous ne Vous demanderons pas de fournir de telles informations de cette manière.

Votre droit d’accès à Vos Données à caractère personnel et Vos autres droits

Vous avez le droit d’accéder à Vos Données à caractère personnel et de les corriger si les informations en Notre possession sont incorrectes et dans certains cas de supprimer Vos Données à caractère personnel. Pour obtenir une copie, corriger ou demander la suppression de Vos Données à caractère personnel, veuillez contacter Notre Responsable du service Protection des données à l’adresse euprivacyofficer@acneuro.com ou par écrit à l’adresse suivante :

Responsable Protection des données
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Pays-Bas

Nous Nous réservons le droit d’imposer des restrictions raisonnables quant à l’accès ou la correction de Vos Données à caractère personnel et Nous pouvons prélever des frais raisonnables dans la mesure autorisée par la loi en cas de demande non fondée ou excessive. Votre demande de suppression de Vos données pourrait entraîner Notre incapacité à Vous fournir les services et produits que Vous souhaitez. Nous sommes autorisés à garder certaines de Vos Données à caractère personnel pour répondre à Nos besoins légaux, financiers, commerciaux et en matière de vérification des comptes, même si Vous Nous demandez de les supprimer.

En plus de ces droits d’accès et de suppression, Vous pouvez avoir le droit de Vous opposer à un traitement de données spécifique et de demander une restriction du traitement, ainsi qu’un droit à la portabilité des données. De plus, sous réserve de la présente Charte de protection des données à caractère personnel, Vous avez le droit de retirer Votre consentement à tout moment et le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente.

Limitation de responsabilité

ACN déploie des efforts raisonnables pour se conformer à la présente Charte de protection et à la loi applicable relative au traitement de Vos Données à caractère personnel. Sauf dans les cas prévus par la loi applicable, ACN ne peut être tenue responsable des dommages directs et indirects résultant du non-respect de la présente Charte de protection.

Modification à la Charte de protection

ACN peut modifier la présente Charte de protection à tout moment sans préavis. Toutes les modifications prennent effet immédiatement dès leur publication sur les sites Web d’ACN.

Version 6.0

Date de publication : 23 mai 2018

 

 

ACN Europe Privacy Policy

ACN takes the privacy of our Independent Business Owners (“IBOs”) and customers seriously. We are committed to safeguarding your privacy while providing You with high-quality services and products.

Objective and Scope of This Privacy Policy

This ACN Europe Privacy Policy (“Privacy Policy”) is issued by ACN Europe B.V., a company located in the Netherlands, for itself and its European affiliates (collectively “ACN”, “ACN Group”. “We”, or “Us”) to explain the data processing practices of ACN. ACN processes personal data in accordance with the requirements of the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the data protection laws and other applicable laws and regulations of the countries in which We provide products and services. This Privacy Policy applies to personal data as defined by the GDPR and national data protection laws and to other personally identifiable information that You provide to ACN (“Personal Data”). If You are a business, information about your business generally is not Personal Data. This Privacy Policy describes how We collect and process information provided by You, your right to determine how We collect and process your Personal Data, and your right to access, correct, and delete your Personal Data. Additional details about our use of your information with respect to specific ACN services and products is found in the relevant terms and conditions, and other documents provided to you in the context on your relationship with Us, which should all be read together with this Privacy Policy.

Your Consent to Collect and Use Personal Data

We collect and use your Personal Data only with your consent. You may withhold or withdraw your consent for ACN to process your Personal Data. Certain Personal Data is required for Us to provide services or products to You or to meet our legal obligations, and your withholding or withdrawal of consent to use that Personal Data may prevent ACN from providing the services and products that You have requested. Other Personal Data is not required for Us to provide services or products to You but is used by Us to provide You with better service or for marketing, communications, and other legitimate purposes as explained in this Privacy Policy.

What Information Do We Collect?

The Personal Data and other information that we collect varies depending on your relationship with ACN. Among the Personal Data and other information that We may collect is the following:

• Name;
• Company details;
• Residential and business address;
• Date of birth;
• National identification number;
• Telephone number;
• IP and MAC addresses and browser information;
• Email address;
• Banking details, credit or debit card information, or other information needed to process payments to or from You;
• Demographic information such as your profession, hobbies, education, gender, ethnicity, and income;
• Location information;
• Recordings of telephone calls;
• Emails and written communications; and
• Other identifying information.

How Do We Collect Information?

We collect Personal Data and other information from You in a variety of ways, including:

* the submission of Personal Data by You to ACN through our websites;
* the submission of a paper or online order for ACN services or products;
* the submission of an Independent Business Owner Application and Agreement;
* through the use of our IBO or customer websites, services and products;
* when We and You communicate by email, telephone, fax, chat line, or otherwise;
* provision of your Personal Data to ACN by ACN’s business partners; and
* the use of Cookies.

ACN will not contact You by telephone or email to request information such as credit card numbers, account numbers, passwords and pin codes. We recommend that you do not open or respond to e-mails requesting this type of information and that you contact ACN if You receive such a request.

Use of Cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer so that our websites can remember the settings and information that you submit, so that You don’t have to re-enter them when You visit the website again or visit a new page on the same website. We also use Cookies to measure how You use our websites so that We can make sure that they meet your needs. The first time You visit one of our websites, You will receive notice about our use of Cookies. You can control whether or not your computer accepts Cookies, by adjusting your browser’s settings (for example, under the “Internet Options”, “Settings” or “Preferences” feature of your browser). Please, note, however, that refusing to accept Cookies may affect your experience using our websites. For more information about how to manage or delete Cookies, please go to the website www.allaboutcookies.org.

How Do We Use Your Personal Data?

ACN collects and processes Personal Data for a variety of legitimate purposes, including:

* to verify, process, and administer your orders for ACN services and products;
* to ensure a secure ordering process, to assess your creditworthiness and to conduct credit checks in connection with your purchase or usage of ACN services and products;
* to take payment from You for ACN services and products;
* to maintain our commercial relationship with You, including provision of billing and customer services;
* to analyze, understand, and respond to your service needs, this includes scientific and market research and opinion polls;
* to improve the products and services that We offer to You and to develop new products and services;
* to meet our legal and regulatory obligations and to protect ACN’s legal and financial interests (including fraud detection and prevention) and to conduct IBO compliance investigations;
* to comply with ACN’s reporting obligations to government agencies;
* for the provision of services to our Independent Business Owners and compliance with our contractual obligations to Independent Business Owners;
* to pay commissions and bonuses to IBOs;
* to prepare internal reporting on customer and IBO matters and general business needs;
* to provide to an IBO’s sponsor and upline IBOs;
* to facilitate financial, accounting and administrative functions;
* to enter your details in a publicly available directory enquiry service and directories operated by us or a licensed third party; and
* to identify and inform you about services and products from ACN and ACN business partners that We believe may be of interest to you, including sending commercial and marketing communications.

We may share your Personal Data with other members of the ACN Group or other third parties as described in this Privacy Policy. We may also provide your Personal Data to governmental and law enforcement authorities as part of regulatory, statistical, or analytical reports, as required or allowed by applicable laws and regulations to investigate and help prevent potentially unlawful activity or in response to specific requests from those authorities or as part of statistical and analytical reports

How Long We Keep Your Personal Data?

ACN keeps your Personal Data as long as it is required for the purposes for which it was initially collected, which may vary depending on the type of Personal Data collected and the purposes for which the data were collected. In the context of the contractual relationship We have with you, We keep your Personal Data as long as needed to provide our services to you and to deal with any questions or complaints you may have about these services. If We use your Personal Data for Our marketing purposes We will keep the data as long as that data is relevant for that purpose and up-to-date. In certain cases We may need to keep your Personal Data for a minimum period to comply with legal requirements. We do not keep your Personal Data longer than permitted by law.

Where We Store Your Personal Data?

Your Personal Data is stored by ACN on secure computer servers located in The Netherlands, and/or Poland. Some Personal Data is transferred to our parent company and affiliates of ACN outside the European Union, including the United States. See Transfer of Personal Data below. All Personal Data is stored according to industry standards. See Security below.

Third-Party Sites

ACN websites may contain links to third-party sites owned or operated by ACN business partners or other persons/companies. If You follow these links, You will leave ACN’s websites. This Privacy Policy does not apply to third-party websites and You should review the privacy disclosures of those websites before using them.

Cardholder Data

ACN may require IBOs and customers to provide credit or debit card information (“Cardholder Data”) in connection with the purchase of some ACN products and services. Cardholder Data may be used for current payments and stored for future or recurring payments. Payments may be made directly to ACN or through third-party vendors. ACN maintains controls consistent with the Payment Card Industry Data Security Standard and other industry standards to protect Cardholder Data; however, these safeguards may not prevent every unauthorized attempt to access, obtain, or use Cardholder Data.

Transfer of Personal Data
I. Within the ACN Group and Overseas

ACN may transfer your Personal Data for purposes laid out in this Privacy Policy to other members of the ACN Group, some of which may be located outside of the European Union. Transfers to an ACN Group member located in the European Union satisfy the requirements under the General Data Protection Regulation and other applicable law. Currently, ACN transfers personal data overseas to our parent company, LKN Communications, Inc., located in the United States with which ACN has entered into Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission, to ensure that the transfer, handling and protection of Personal Data is consistent with this Privacy Policy and other applicable law.

II. To Other Third Parties

From time to time, ACN may also transfer your Personal Data to third parties for purposes laid out in this Privacy Policy and as permitted applicable law. ACN transfers Personal Data to third parties only where the third party: (a) has provided satisfactory assurances that it will protect Personal Data consistent with this Privacy Policy; (b) has signed an agreement with ACN that addresses the transfer and handling of Personal Data; or (c) is located in the European Union or another country where the transfer is permitted by the General Data Protection Regulation or other applicable law

Security

ACN has implemented technological and organizational measures to safeguard your Personal Data from unauthorized or improper access or use during collection and while it is in our possession. Sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) is subject to heightened security measures. You should also take measures to safeguard your Personal Data by maintaining the confidentiality of your username and password, logging out of ACN websites, closing your web browsers when You have concluded your online activities, changing your passwords regularly and not providing your Personal Data to persons that are unfamiliar to You.

ACN and You may communicate by email or chat and these communications may at times contain Personal Information. We do not intercept or disclose the contents of email and chat communications in the absence of a warrant or court order or if not required as part of an ongoing investigation; however, these communications may not be secure. We recommend that you do not send sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) by email or chat, and we will not ask you to provide such information in this manner.

Your Right to Access Your Personal Data, and other rights

You have the right to access your Personal Data, to correct your Personal Data if the information that We have is erroneous, and in some cases to delete your Personal Data. You may obtain a copy or correct or request deletion of your Personal Data by contacting our Data Protection Officer at euprivacyofficer@acneuro.com or by writing to:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

We may impose reasonable restrictions on requests for access to or to correct your Personal Data and We may charge You a reasonable fee as permitted by law for provision of your Personal Data, in case of unfounded or excessive requests, If you request deletion of your data, We may not be able to provide services and products to You. We are permitted to keep certain of your Personal Data in order to meet our legal, financial, audit, and business needs, even if you request its deletion.

In addition to these access and deletion rights you may have the right to object to specific data processing and request for restriction of the processing, as well as a right to data portability. Moreover, subject to this Privacy Policy, you have the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Limitation of Liability

ACN uses reasonable efforts to comply with the terms of this Privacy Policy and applicable law regarding the processing of your Personal Data. Except as provided by applicable law, ACN shall not be responsible for direct or indirect damages that may result from non-compliance with this Privacy Policy.

Changes to Privacy Policy

ACN may change this Privacy Policy at any time without prior notice. All changes are effective immediately after they are posted on ACN’s websites.

Version 6.0

Issue Date: 23 May, 2018